Tržiště

místo, kde se provozuje trh

Tržiště je v tržních řádech měst a obcí definováno jako prostor mimo provozovnu, který je k tomuto účelu určen kolaudačním rozhodnutím nebo kolaudačním souhlasem podle zvláštního zákona[1], kde dochází k nabídce, prodeji zboží a poskytování služeb na místech pronajatých k tomuto účelu. Jedná se prostor, který je veřejně přístupný[2] (např. náměstí, apod.). V minulosti jako tržiště často sloužily městské rynky, které často nesly i název trh. V Praze se jednalo např. o Koňský trh (dnešní Václavské náměstí), Uhelný trh, Ovocný trh, Tržiště na Malé Straně nebo Dobytčí trh (dnešní Karlovo náměstí). Jiná specializovaná tržiště byla postupem doby přeměněna na samostatné tržnice.

Trh na Masarykově náměstí v Kyjově

V posunutém významu pak moderní tržiště může fungovat třeba na internetu ve formě veřejné aukce apod.

Reference editovat

  1. Zákon č. 50/1978 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění do 31.12.2006. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
  2. Nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád. Dostupné online [cit. 15.5. 2015]:https://www.praha.eu/public/52/4d/b0/2567053_893656_narizeni_c._9_2011.pdf[nedostupný zdroj]

Související články editovat

Externí odkazy editovat