Sklad

komerční skladovací budova
Tento článek je o prostoru pro uchovávání surovin a materiálu. O úložišti velkého množství počítačových dat pojednává článek datový sklad.

Sklad je prostor určený pro skladování nějakého materiálu (surovin, výrobků, zboží, domácích či potřeb, jednotlivých součástí apod.), ve smyslu jejich trvalého uchovávání v nezměněném stavu. Sklady jako takové jsou součástí převážné většiny průmyslových, obchodních, zemědělských a jiných komerčních organizací, a zde mohou mít mnoho různých účelů, velikostí i provedení, od malých místností uvnitř kancelářských budov, přes zastřešené přístřešky na dvoře závodu, až po velké zastřešené skladovací areály umístěné poblíž velkých obchodních (velkoobchodních i maloobchodních) center, u dopravních překladišť (přístavy, nákladová nádraží, cargo terminály na letištích), či ve velkých výrobních podnicích.

Sklad obchodní firmy

Sklady v průmyslu editovat

Velké výrobní podniky musí být vybaveny většími či menšími sklady jak pro uskladnění vstupních surovin a technických dílů, tak sklady pro uskladnění svých finálních výrobků. Skladování jako takové je ale z ekonomického hlediska neefektivní činnost, neboť akumuluje (umrtvuje) lidskou práci a finanční zdroje do skladovacích prostor, které nic neprodukují, neboť výrobky a materiály zde uskladněné nijak neslouží svému původnímu účelu. V současných moderních ekonomikách existuje tudíž cílená snaha omezit jakékoliv skladování surovin, materiálů, výrobků, apod. na nezbytně nutné minimum, v ideálním případě neskladovat vůbec nic - což ale v praxi není možné.

Sklady v obchodu editovat

Sklady tvoří nezbytnou infrastrukturu zejména v mezinárodním obchodu a při velkoobchodní činnosti, svoje sklady mají ale i malé maloobchodní prodejní jednotky. Speciální skladování netrvanlivých potravin může být úzce spojeno například s jejich zamražením, zmrazováním, či dalšími metodami speciální konzervace a obchodní adjustáže.

Manipulační technika editovat

Velké skladovací areály musí být vybaveny příslušnou skladovací a manipulační technikou, a to jak uvnitř skladu, tak při naskladňování zboží (příjmu zboží ke skladování), tak při jeho vyskladňování (výdeji zboží). Pro tyto účely bývají sklady vybaveny nakládkovými a vykládkovými rampami, jež usnadňují a urychlují vykládku i nakládku zboží na nákladní automobily, popřípadě železniční nákladní vagóny. Pro nakládání a vykládání zboží se používají vysokozdvižné vozíky.

Speciální sklady editovat

Speciální sklady se používají zejména v chemickém průmyslu při skladování výbušných, snadno hořlavých či zdraví člověka ohrožujících materiálů, při skladování výbušnin, trhavin a vojenské munice, dále též při skladování radioaktivních materiálů, apod. Pro skladování podobných látek a předmětů platí zvláštní právní normy, předpisy a nařízení, kterými je povinen se provozovatel příslušného skladu řídit.

Typy skladů editovat

V současné době, kdy se zboží i lidé pravidelně přesouvají po celém světě, jsou sklady nezbytnou součástí efektivního logistického řetězce.

Existuje několik různých typů skladů, z nichž každý má svou specifickou roli:

  1. Centrální sklad: slouží k distribuci hotových výrobků koncovým odběratelům a zákazníkům.
  2. Expediční sklad: zde se shromažďují výrobky, které jsou připraveny k okamžitému prodeji.
  3. Tranzitní sklad: nachází se obvykle na strategických místech, například v přístavech, a slouží k přijetí, třídění a nakládání zboží na dopravní prostředek.
  4. Sklad náhradních dílů: jeho úkolem je zajišťovat plynulý chod výroby tím, že skladuje nezbytné náhradní díly.
  5. Sklad materiálů a surovin: slouží ke skladování potřebných surovin a materiálů pro výrobu produktů.
  6. Sklad polotovarů: Zde jsou skladovány díly, které budou později použity při sestavování konečného výrobku.
  7. Sklad nedokončené výroby: Používá se v případech, kdy je výroba pozastavena a je třeba dočasně skladovat nedokončené výrobky.
  8. Konsignační sklad: Tento typ skladu je zařízen odběratelem, když dodavatel nemá vlastní skladovací prostory. Odběratel poskytuje svůj vlastní nebo externí sklad, kde je zboží k dispozici.

Právní a jiné požadavky editovat

Slova podobného významu editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat

Zdroje editovat

Odstavec typy skladů byl sepsán na základě článku: Skladování - definice, logistika a typy skladů