Komunální odpad

Možná hledáte: Komunál – rocková kapela.

Komunální odpad nebo také směsný odpad je podle legislativy veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob (domácností) na území obce. Komunální odpad zahrnuje: tuhý komunální odpad, domovní odpad, objemný odpad apod.[1][2] Jedná se o odpad, který není separován, nebo ho již dále separovat nelze. Složkou komunálního odpadu je biologicky rozložitelný (komunální) odpad, ve zkratce BRKO nebo BRO.

Skládka komunálního odpadu v obci Vyskytná nad Jihlavou
Recyklační bod, Gdaňská Technická Univerzita

Zbytkový komunální odpad je složka komunálního odpadu, která zbývá po vytřídění využitelných a nebezpečných složek a objemného odpadu.

Sběrné nádobyEditovat

 
Kontejner na směsný odpad v Praze
 
Plastová popelnice

Pro sběr komunálního odpadu jsou použity sběrné nádoby tzv. kontejnery nebo popelnice,které jsou umístěny na shromažďovacích místech.

Separační systémyEditovat

Komunální odpad je shromažďován pomocí separačních systémů:

  • Svozový - odvoz firmou,která v obci zajišťuje svoz odpadu
  • Přinášecí (donáškový) - systém použití při třídění odpadu
  • Zálohový – odpad občan vrací na určené místo za tzv. zálohu,která je mu vrácena při odevzdání nespotřebované části (př.: vratné lahve)

ReferenceEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat