Schodiště

stavební prvek k překonání výškového rozdílu
Tento článek je o stavebním prvku k pěšímu překonání výškového rozdílu. Další významy jsou uvedeny na stránce Schodiště (rozcestník).

Schodiště je šikmá nosná konstrukce (stavební prvek) sloužící k propojení jednotlivých podlaží nebo k pěšímu překonání určitého výškového rozdílu. V závislosti na následném využití schodiště je potřeba naplánovat a vhodně zvolit použité materiály a další specifikace, jakými jsou výška stupně, nebo šířka schodnice, sklon, průchodná a podchodná výška a další. Kromě těchto schodišť (interiérových nebo exteriérových) existují také schodiště jako samostatné venkovní stavby (viz např. Seznam schodišť v Praze).

Schodiště

Je také prvek zahradní architektury používaný v sadovnické tvorbě.

Názvosloví

editovat
 
Schéma (půdorys) dvojramenného schodiště
 
Dvojramenné schodiště
(pohled shora)
 • 1 – podesta
 • 2 – mezipodesta (odpočívadlo) – spojuje jednotlivá schodišťová ramena ve stejné výškové úrovni
 • 3 – nástupní rameno
 • 4 – výstupní rameno
 • 5 – schodišťová zeď – omezuje schodišťový prostor a často jsou použity jako nosné konstrukce schodiště
 • 6 – zábradlí
 • 7 – zrcadlo – prostor mezi nástupním a výstupním ramenem, může být volný či vyzděný
 • 8 – jalový stupeň – první, nástupní stupeň schodišťového ramene, který je zabudovaný do podesty
 • 9 – ukončovací stupeň – poslední, výstupní stupeň schodišťového ramene, který je zabudovaný do mezipodesty nebo podesty
 • 10 – výstupní čára – pomyslná čára, která spojuje přední hrany schodišťových stupňů v teoretické ose výstupu

Další pojmy

editovat
 • schodišťové rameno – šikmá konstrukce o nejméně 3 schodišťových stupních, která spojuje dvě různé výškové úrovně
 • schodnice – šikmý nosník podporující schodišťové rameno nebo schodišťové stupně
 • schodišťový stupeň – konstrukční prvek, který umožňuje překonávat určitou výšku a délku jedním normálním krokem
 • stupnice – horní vodorovná plocha schodišťového stupně na kterou se našlapuje
 • podstupnice – přední svislá plocha schodišťového stupně
 • čelo stupně – boční svislá plocha schodišťového stupně

Výpočty schodišť

editovat

Základní normou pro navrhování je ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy (2010), výpočet schodiště se řídí následujícími principy:[1]

Šířka/výška stupně

editovat

Běžné schodiště má sklon 25° – 35° a výšku schodů 150 – 180 mm. Platí pro ně, že šířka (b) a výška (h) stupně se určuje ze vzorce:

2*h+b= (600mm) - 630mm - (až 650mm)

Podchodná a průchodná výška

editovat

Platí že:

 • Nejmenší podchodná výška h1 je vypočtena vzorcem
h1=1500+750/cos(alfa) (alfa je sklon schodiště)

nebo 2100 mm pro schodiště v rodinných, bytových domech, chatách a pro pomocná žebříková schodiště do sklonu 50°

nebo 2300 mm pro pomocná žebříková schodiště o sklonu nad 50°

 • Nejmenší průchodná výška h2 je vypočtena vzorcem
h2=1500*cos(alfa)+750 (alfa je sklon schodiště)

Rozdělení schodišť a schodišťových ramen

editovat
 
Levotočivé schodiště
 
Pravotočivé schodiště

a) podle funkce

editovat
 • hlavní
 • vedlejší
 • podřadná
 • vyrovnávací
 • nouzová (úniková, požární)

b) podle umístění

editovat
 • vnitřní – nachází se uvnitř budovy
 • vnější – spojuje budovu s vnějším terénem
 • terénní – vyrovnává dva výškové rozdíly mimo budovu

c) podle půdorysného tvaru

editovat
 • s rameny přímými
 • s rameny zakřivenými
 • s rameny smíšenými

d) podle smyslu

editovat
 • přímá
 • pravotočivá
 • levotočivá

e) podle materiálu

editovat

f) podle konstrukce

editovat
 
Složené dřevěné skládací schodiště (Zlatá ulička, Pražský hrad)
 • s plně podporovanými stupni – pažená – podezděná – desková
 • s oboustranně podporovanými stupni – schodnicová – vřetenová – visutá – zavěšená
 • schodiště se stupni konzolovitě vetknutými
 • schodiště se zvláštními stupni
 • schodiště skládací (při nepoužívání zabírá minimální prostor)

g) podle sklonu schodišťového stupně

editovat
 • rampy – sklon od 0° do 7°
 • rampová – sklon od 7° do 20°, výšky stupňů 80 – 130 mm
 • mírná – sklon od 20° do 25°, výšky stupňů 130 – 150 mm
 • běžná – sklon od 25° do 35°, výšky stupňů 150 – 180 mm
 • strmá – sklon od 35° do 45°, výšky stupňů 180 – 250 mm
 • žebříková – sklon od 45° do 58°
 • skloněné žebříky – od 58° do 80°
 • svislé žebříky – od 80° do 90°

Optimální sklon interiérového schodiště je cca 35°.

h) podle odolnosti proti ohni

editovat
 • hořlavá
 • nesnadno hořlavá (dřevěná,která mají podhled omítnutý)
 • nehořlavá (ocelová,kamenná,betonová)

i) podle technologie provedení

editovat
 • vyzdívaná
 • monolitická
 • svařovaná
 • částečně montovaná
 • plně montovaná z prefabrikovaných dílců

Dřevěný materiál na schody

editovat

Reference

editovat
 1. KARLÍK, Tomáš. Základy stavitelství v kostce: Vertikální komunikace [online]. A.V.A.L., expertní a projektová kancelář. Dostupné online. [nedostupný zdroj]

Související články

editovat

Literatura

editovat
 • Pavel Hykš, Mária Gieciová; Schodiště, rampy, žebříky; GRADA 2008; ISBN 978-80-247-2688-5.
 • Pozemní stavitelství II. pro 2. ročník SPŠ stavebních, Václav Hájek

Externí odkazy

editovat