Pohřebiště polských panovníků

Základní podoba erbu polských králů
Velký znak Polsko-litevské unie

Toto je seznam pohřebišť panovníků Polského království, které existovalo v letech 1000 až 1795. (V letech 1300-1306 byli polskými panovníky také čeští králové Václav II. a Václav III.) Ačkoli bylo Polsko v období let 1569 až 1795 šlechtickou republikou (volená monarchie) pod žezlem různých dynastií z Polska, Švédska, Saska a Francie, byla většina panovníků pochována ve Wawelské katedráleKrakově.

Jméno doba života místo pohřbení
král Vladislav I. 1260–1333 katedrála na Wawelu v Krakově
Hedvika Kališská 1266–1339 Klášter klarisek ve Starém Sączi
král Kazimír I. 1310–1370 katedrála na Wawelu v Krakově
Aldona Anna Litevská 1311–1339 katedrála na Wawelu v Krakově
Adéla Hesenská 1324–1371 Klášter AhnabergKasselu
Hedvika Zaháňská 1350–1390 kostel sv. Hrobu v Lehnici
král Ludvík I. 1326–1382 Bazilika v Székesfehérváru
Alžběta Bosenská 1340–1387 Bazilika v Székesfehérváru
královna sv. Hedvika I. 1373–1399 katedrála na Wawelu v Krakově
král Vladislav II. 1348–1434 katedrála na Wawelu v Krakově
Anna Celjská 1380–1416 V apsidě wawelské katedrály v Krakově
Alžběta z Pilicy 1372–1420 katedrála na Wawelu v Krakově
Žofie Litevská 1405–1461 katedrála na WaweluKrakově
král Vladislav III. 1424–1444 katedrála na Wawelu v Krakově
král Kazimír II. 1427–1492 katedrála na Wawelu v Krakově
Alžběta Habsburská 1437–1505 katedrála na Wawelu v Krakově
král Jan I. 1459–1501 katedrála na Wawelu v Krakově, srdce v katedrále svatého Jana v Toruni
král Alexandr I. 1461–1506 Katedrála svatého Stanislava ve Vilniusu
Helena Moskevská 1476–1513 Pravoslavná katedrála ve Vilniusu
král Zikmund I. 1467–1548 katedrála na Wawelu v Krakově
Barbora Zápolská 1495–1515 katedrála na Wawelu v Krakově
Bona Sforza 1494–1557 Bazilika v Bari
král Zikmund II. August 1520–1572 katedrála na Wawelu v Krakově
Alžběta Habsburská 1526–1545 Katedrála svatého Stanislava ve Vilniusu
Barbora Radziwiłłovna 1520–1551 Katedrála svatého Stanislava ve Vilniusu
Kateřina Habsburská 1533–1572 Hrobka v klášteře svatého Floriána, Horní Rakousy
král Jindřich III. 1551–1589 Původně v St-Corneille, od roku 1610 v Bazilice Saint-Denis u Paříže
král Štěpán Báthory 1533–1586 katedrála na Wawelu v Krakově
Anna Jagellonská 1523–1596 katedrála na Wawelu v Krakově
král Zikmund III. 1566–1632 katedrála na Wawelu v Krakově
Anna Habsburská 1573–1598 katedrála na Wawelu v Krakově
Konstance Habsburská 1588–1631 katedrála na Wawelu v Krakově
král Vladislav IV. 1595–1648 katedrála na Wawelu v Krakově, srdce v katedrále svatého Stanislava ve Vilniusu
Cecílie Renata Habsburská 1611–1644 katedrála na Wawelu v Krakově
Ludovika Marie Gonzagová 1611–1667 katedrála na Wawelu v Krakově
král Jan II. Kazimír 1609–1672 katedrála na Wawelu v Krakově
král Michal I. Korybut 1640–1673 katedrála na Wawelu v Krakově
Eleonora Marie Habsburská 1653–1697 Leopoldova hrobka v císařské hrobce Vídni
král Jan III. Sobieski 1629–1696 katedrála na Wawelu v Krakově
Marie Kazimíra d’Arquien 1641–1716 katedrála na Wawelu v Krakově
August II. Silný 1670–1733 katedrála na Wawelu v Krakově, srdce v katedrále Nejsvětější TrojiceDrážďanech
Kristýna Eberhardýna Hohenzollernová 1671–1727 Hrobka v městském kostele sv. Mikuláše v Pretzschi
král Stanislav I. 1677–1766 Původně v Notre-Dame de Bon-Secours v Nancy, poté v krakovské katedrále na Wawelu
Kateřina Opalinská 1682–1747 Notre-Dame de Bon-Secours v Nancy, Meurthe-et-Moselle, Lotrinsko
král August III. 1696–1763 hrobka zakladatelů v katedrále Nejsvětější Trojice v Drážďanech
Marie Josefa Habsburská 1699–1757 hrobka zakladatelů v katedrále Nejsvětější Trojice v Drážďanech
král Stanislav II. August 1732–1798 Původně v petrohradském katolickém kostele svaté Kateřiny, poté ve Wolczyně, nakonec v katedrále svatého Jana Křtitele ve Varšavě

Podobná heslaEditovat