Bertold z Lipé

vyšehradský probošt a kancléř Českého království ( † 1347)
(přesměrováno z Pertolt z Lipé)

Bertold z Lipé, také Berchtholdus, Perchtholdus nebo Pertold (před 1300, † 1347) byl český šlechtic, jeden ze čtyř synů Jindřicha I. z Lipé a Scholastiky z Kamence. V letech 13341343 byl proboštem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a nejvyšším kancléřem Království českého, až do své smrti nejvyšším maršálkem Království.

Bertold z Lipé (B. Paprocký, Zrcadlo slavného Markrabství moravského, 1593)
Pečeť Bertolda z Lipé (Antonín Masák: Pečeti šlechty české, moravské a slezské, 1911)

ŽivotEditovat

Narodil se po Jindřichovi II. z Lipé jako druhý nebo třetí syn Jindřicha I. z Lipé. Proto byl předurčen k církevní kariéře. Po studiích byl jmenován vyšehradským kanovníkem. Úřad probošta Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě převzal roku 1334. Listinou z 9. dubna roku 1336 dal král Jan Lucemburský Bertoldovi a jeho bratrům Jindřichovi II. z Lipé a Janovi z Lipé za 2000 kop grošů pražských do zástavy hrad Chwoyno, městečko Albrechtice nad Orlicí a Hoděšovice.[1] Počátkem července roku 1337, před svým odjezdem z Prahy ustanovil král Jan Lucemburský Bertolda po dobu své nepřítomnosti zemským hejtmanem.[2]

10. prosince roku 1346 sepsal na hradě v Lipnici svou závěť. 15. května 1347 byl bratry ustanoven správcem všech dědičných statků rodiny. Zemřel ještě téhož roku blíže neurčeného data.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. RBM IV, s. 114–115, č. 288
  2. RBM IV., s. 188, č. 457 je regest ze zprávy v CDM VII, s. 117, č. 169

LiteraturaEditovat

  • Antonín Podlaha: Series praepositorum, decanorum, archidiaconorum, aliorumque praelatorum et canonicorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora. Praha 1912.
  • Jiří Spěváček: Jan Lucemburský a jeho doba. Nakladatelství Svoboda Praha 1994, s. 526, 532.
  • Jeroným Solař: Lipnice, hrad a město v Čáslavsku, in: Památky archaeologické a místopisné, roč. 5, 1863, s. 73-78

Externí odkazyEditovat

  •   z Lipé ve Vlastenském slovníku historickém ve Wikizdrojích