Perlustrace

Perlustrace znamená zjištění totožnosti. Tím se rozumí prokázání totožnosti, což zahrnuje prokázání jména a příjmení, data narození, dále také může zahrnovat prokázání státní příslušnosti, rodného čísla nebo adresy trvalého pobytu.

Metody k prokázání totožnostiEditovat

Ke zjištění totožnosti lze použít občanský průkaz nebo řidičský průkaz, dále cestovní pas nebo rodný list a v případě cizinců povolení k pobytu či pobytová karta rodinného příslušníka občana EU. Dle nejvyššího správního soudu může k ověření totožnosti postačit pouze jméno, příjmení a datum narození. Nejnovějším prostředkem k ověřování totožnosti patří bankovní identita, což je tzv. digitální občanka. Je to digitální metoda, která umožňuje ověření totožnosti online, přes prostředky bank.

Policejní perlustraceEditovat

K perlustraci jsou oprávněni například policisté a každá osoba je povinna jim poskytnout informace, které jsou k prokázání totožnosti nutné.

Policisté jsou oprávněni vyzvat osobu k prokázání totožnosti dle § 63 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky pokud je vyzvaná osoba:

a) podezřelou ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu,
b) zdržující se v prostoru, o kterém lze důvodně předpokládat, že se v něm zdržují cizinci bez povolení opravňujícího k pobytu na území České republiky,
c) bezdůvodně se zdržující v bezprostřední blízkosti policií chráněného prostoru nebo v místě, z něhož lze tento prostor účinně ohrozit,
d) od níž je požadováno vysvětlení,
e) odpovídající popisu hledané nebo pohřešované osoby,
f) vstupující do policií chráněného objektu nebo prostoru anebo do místa, kam je policistou zakázán vstup, nebo z tohoto objektu, prostoru anebo místa vycházející,
g) která má na místě veřejně přístupném zbraň a je důvodné podezření, že zbraně může být užito k násilí nebo pohrůžce násilím,
h) zdržující se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu nebo správního deliktu, k požáru anebo jiné mimořádné události,
i) která má být předvedena na žádost příslušného orgánu podle jiného právního předpisu 6),
j) která je oznamovatelem podezření ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu,
k) na žádost jiné osoby, která má na zjištění totožnosti právní zájem, jakož i osobu, která o prokázání totožnosti policistu žádá, a zjištěné osobní údaje předat osobě, která o prokázání totožnosti požádala, nebo
l) při plnění jiného úkolu, je-li to nezbytné k ochraně bezpečnosti osob a majetku, veřejného pořádku nebo pro předcházení trestné činnosti. [1]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. 273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-04-18]. Dostupné online. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat