Daňový řád

právní norma

Daňový řád je český zákon, jímž je upraven postup správců daní, práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají v daňovém řízení při správě daní. Daňový řád byl přijat dne 22. července 2009 a ve Sbírce zákonů vyšel pod číslem 280/2009. Účinnosti nabyl dne 1. ledna 2011. Přípravy na jeho vzniku probíhaly od roku 2000.

Daňový řád
Předpis státu
ČeskoČesko Česko
Druh předpisu zákon
Číslo předpisu 280/2009 Sb.
Obvyklá zkratka d.ř.
Údaje
Autor Parlament České republiky
Schváleno 22. 7. 2009
Platnost 3. 9. 2009
Účinnost 1. 1. 2011
Oblast úpravy
finanční právo

Předchozí daňové řády na území ČREditovat

  • Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků; účinný od 1. 1. 1993 do 31. 12. 2010.
  • Vyhláška Ministerstva financí č. 16/1962 Sb., o řízení ve věcech daní a poplatků; účinná od 28. 2. 1962 do 31. 12. 1992.
  • Vyhláška ministra financí č. 162/1953 Ú.l., kterou se upravuje řízení ve věcech daňových a vydávají se společné předpisy k provedení daňových zákonů; účinná od 8. 6. 1953 do 27. 2. 1962.

Externí odkazyEditovat