Palermská deska

Palermská deska je označení užívané v egyptologii pro fragmenty čedičové stély, na níž byl po obou stranách zaznamenán seznam staroegyptských panovníků. Název je odvozen od sicilského města Palermo, kde se v muzeu nachází největší z jejích zlomků. Další jsou uloženy v muzeích v Londýně a Káhiře.

Fragment Palermské desky z Londýna

Palermská deska vznikla v době 5. dynastie, snad v době Neferirkareově. Pravděpodobně byla výpisem z podrobnějších, do dnešní doby nezachovaných análů dolnoegyptských králů. O jejím přesném účelu a původním umístění není nic známo. Zachované části tvoří jen malou část desky – v původních rozměrech dosahovala asi 2,1 metru výšky a 0,6 metru šířky.

Text počíná mytologickými králi, jimž je přičítána vláda mnoha tisíc let, až k bohu Horovi, který vládu předal prvnímu lidskému králi Menimu, jímž začíná 1. dynastie. Následující panovníci jsou vyjmenováni až do doby vzniku desky, tedy do 5. dynastie.

Jednotlivé údaje zaznamenávají důležité události vlády jednotlivých panovníků a jsou od sebe odděleny hieroglyfickým znakem renpet označujícím „královský rok“ – zahrnují dobu nástupu na trůn, výšku nilských záplav, zakládání chrámů, válečná tažení, sčítání zajatců, sčítání dobytka a podobně. Není ovšem jasné, jaký časový úsek tento „královský rok“ skutečně označuje: podle některých badatelů nejde o rok kalendářní, ale o období vymezené sčítáním skotu, které bylo prováděno každý druhý kalendářní rok. Pokud by tato teorie byla správná, bylo by třeba pro zjištění skutečné délky vlády „roky“ uváděné na desce zdvojnásobit.

Další královské seznamyEditovat

Externí odkazyEditovat

Související článkyEditovat