Karnacký královský seznam

seznam na projektech Wikimedia

Karnacký královský seznam je označení užívané v egyptologii pro jeden z původních dochovaných soupisů jmen staroegyptských panovníků. Vznikl v první polovině samostatné vlády Thutmose III. jako součást výzdoby jeho tzv. Chrámu miliónů let Ach menuchrámuKarnaku. Dnes je uložen v muzeu v LouvrePaříži.

Část Karnackého královského seznamu (podle Lepsia)

Tak jako většina ostatních zachovaných královských seznamů neměl ani karnacký seznam chronologický, ale kultovní účel – před výběrově zaznamenanými jmény byly v rámci účelu stavby, jímž byly rituály obnovy a oslavy královské moci (viz svátek sed), přinášeny obětiny, takže sloužil k uctívání královských předků. Obsahuje jména a vyobrazení celkem 61 Thutmosových předchůdců,[1] jejichž výběr zjevně nebyl proveden podle mennoferské tradice.

Důležitost seznamu spočívá v tom, že uvádí i jména panovníků První a Druhé přechodné doby, kteří jsou v ostatních seznamech vynecháni.

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. VERNER, Miroslav; BAREŠ, Ladislav; VACHALA, Břetislav. Encyklopedie starověkého Egypta. Praha: Libri, 2007. 528 s. ISBN 978-80-7277-306-0. S. 264. 

Související články editovat

Externí odkazy editovat