Abydoský královský seznam

Abydoský královský seznam je označení užívané v egyptologii pro jeden z původních dochovaných soupisů jmen staroegyptských panovníků. Je vytesán na stěně jednoho z chrámů v Abydu (odtud odvozen název) vybudovaném Sethim I. a dokončeném Ramessem II.
Zapsaný seznam králů se nachází v zádušním chrámu Setiho I., na pravé stěně průchodu z druhé Hypostylového sálu, označované jako Galerie seznamů. Vlevo je Seti I. v modré koruně, v jedné ruce drží censers [p 1] a druhou ukazuje na znaky slavných králů, ke kterým se s úctou hlásí. Před ním je zobrazen mladý princ Ramesses, držící papyrusové svítky, ze kterých si může číst, s doprovodným textem před sebou:

Abydoský královský seznam
Přednáší chválu dědičnému knížeti, nejstaršímu ze svého těla, jeho milovanému synu Ramessovi, který je ospravedlněný a pravdivého hlasu…

[2]

Abydoský seznam králů[1]

Text pokračuje v šesti svislých sloupcích nad Ramessem kde Seti promlouvá o obětích bohu Horovi.

Král Menmaetrou přináší bohu oběti jídla od krále Horního a Dolního Egypta. Zdravím tebe Ptahu Sokare,  ; udělám pro tebe všechno to co Horus opatřil svému otci Osirisovi


Seznam obsahuje jména celkem 76 králů[1] v nepřetržitém sledu, bez jakýchkoli dalších údajů, od Meniho až po Sethiho I., který ve svém chrámu seznam králů zadal zvěčnit. Tak jako je tomu u jiných královských seznamů, ani účel seznamu z Abydu nebyl historicky korektně chronologický, ale kultovní, oslavující vládu faraona. Na doprovodném vyobrazení Sethi I. spolu s princem Ramessem (budoucím Ramessem II.) přináší oběť těm z předchozích panovníků, jejichž jména resp. kartuše jsou zaznamenána. Soupis zjevně nebyl zamýšlen jako historický záznam, nemá historickou přesnost. Jména řady králů ale i celých dynastií jsou vynechána, zejména pak těch, kdy se narušila autorita a moc celistvého Egypta. Takže až po panovnících 12. dynastie následují králové 18. dynastie.[2] Podle převládajícího mínění badatelů[3] nejsou v seznamu uvedeni panovníci, jejichž vláda nebyla pokládána za legitimní, např. Hyksósové, nebo byla Egypťany považována za jinak odporující principu maat, např. králové z období Druhé přechodné doby zahrnující 13. 17. dynastii. Obdobně byli v seznamu vynecháni faraoni 18. dynastie z Amarnského období datované od vlády Achnatona a jeho náboženské reformy uctívání boha slunce Atona. Příznačná je i absence záznamu královny Hatšepsut.[p 2] Proto je v seznamu králů za kartuší Amenhotepa III. uveden až obnovitel řádu „maat“ faraon Haremheb,[4] následně pak zakladatel 19. dynastie Ramesse I.[p 3]
Abydoský seznam králů byl tedy pro Sethiho I. symbolickým obrazem jeho ztotožnění se se slavnými předchůdci, kteří tak Sethimu dávají legitimitu jeho vlády, slávu a moc k pokračování v jejich odkazu. Na spodním řádku seznamu jsou opakující se trůnní a rodné kartuše Sethiho I. zdůrazňující jeho oddanost bohům.

Další královské seznamy editovat

Odkazy editovat

Poznámky editovat

  1. censers - nádoba na voňavé esence
  2. Damnatio memoriae
  3. Původně velitel vojska za vlády Hareheba

Reference editovat

  1. VERNER, Miroslav; BAREŠ, Ladislav; VACHALA, Břetislav. Encyklopedie starověkého Egypta. Praha: Libri, 2007. 528 s. ISBN 978-80-7277-306-0. S. 264. 
  2. Abydos King List [online]. 2002. Dostupné online. (anglicky) 
  3. SCHNEIDER, Thomas. Lexikon der Pharaonen. [s.l.]: Medien-Vertrieb, 2002. (německy) 
  4. The Great Edict of Horemheb [online]. [cit. 2019-03-06]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. (anglicky) 

Související články editovat

Externí odkazy editovat