Stéla (z řečtiny στήλη, stélé) je kamenný nebo dřevěný památník postavený na obětišti, na náhrobku nebo v památném místě.

Mezopotámská stéla k vítězství Naram Sina (akkadské období, cca 2350 př. n. l.
Staroegyptská pohřební stéla

Typy a výzdoba

editovat

Většinou má podobu stojící ploché desky, která je delší na výšku. Může být zdobena malbou, reliéfem nebo tesaným znakem, znaky, či nápisem. Nápis zmiňuje základní údaje, buď o zemřelém, především jméno a titul či funkci, nebo o pamětní funkci stély. Obdobným typem památníku je obelisk, který může být také plochy, častěji má tvar jehlancový, sloupový nebo je pilířem.

Historická chronologie

editovat

Stély jsou dochované po celém světě a v mnoha kulturách od pravěku až po současnost.

  • Mezopotámie – stély panovníků s reliéfní scénou vítězného boje, lovu nebo s panovníkem pod ochranou bohů; nemusí mít proporce na výšku ani pravidelný geometrický tvar.
  • V egyptologii je jako stéla označován širší okruh památek z území Egypta, severního Súdánu a Etiopie, zahrnujících i skalní nápisy.[1]
  • Antické stély řecké a římské - mohou mít také podobu hermovky (s hlavou boha Herma, později s podobiznou zemřelého)
  • Kamenné stély se v některých prehistorických a historických kulturách nazývají hieroglyfy, mohou být tesané na skále nebo na ležícím kameni.
  • Stéla označující umělecké dílo, zpravidla až v novověku, často moderní abstraktní dílo; může mít členitý obrys a vrtané nebo tesané otvory (např. Henry Moore, Karel Hladík, Jindřich Wielgus).
    • Litopunktura (angl. lithopuncture) je typ stély zavedený v současném sochařství. Má tesané drobné znaky, piktogramy a nápisy, někdy působí neuspořádaně či nahodile. Tvorbě se věnuje například slovinský sochař Marko Pogačnik (Murska Sobota)

Významné historické stély

editovat

Galerie

editovat

Reference

editovat
  1. VERNER, Miroslav; BAREŠ, Ladislav; VACHALA, Břetislav. Encyklopedie starověkého Egypta. Praha: Libri, 2007. 528 s. ISBN 978-80-7277-306-0. S. 449. 

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat