Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Přírodovědecká fakulta (PřF) Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) [1] byla založena 4. listopadu 2005 po souhlasném stanovisku Akreditační komise vlády České republiky ze dne 14. září 2005 na zasedání v Havlíčkově Brodě. Je největší pedagogicko-výzkumnou institucí v ústeckém regionu s přírodovědným zaměřením.

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Budova Centra přírodovědných a technických oborů
Vedení fakulty
Děkan doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D.
Proděkan doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.
Proděkan doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D.
Proděkanka Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D.
Proděkan RNDr. Martin Švec, Ph.D.
Tajemník Ing. Petr Lauterbach
Základní informace
Datum založení 2005
(19912005 katedry součástí Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně)
Status veřejná
Kontaktní údaje
Adresa Pasteurova 15
400 96 Ústí nad Labem (fakulta)
Pasteurova 1
400 96 Ústí nad Labem (rektorát)
Telefon 475 28 6655 (sekretariát děkana)
475 28 3185 a 475 28 3182 (studijní oddělení)
E-mail dekan.prf@ujep.cz
prf.ujep.cz

ObecněEditovat

Posláním Přírodovědecké fakulty je pěstování výuky a rozvoj poznání v přírodovědných oborech. Hlavní pozornost je zaměřena na počítačovou fyziku, počítačové metody a simulace, problematiku metodologie molekulárních simulací a jejich aplikací na problémy fyziky, chemie a chemického inženýrství, modelování energetických procesů ve sluneční atmosféře se zaměřením na fyziku erupcí, dále na fyziku plazmatu, plazmochemii, fyziku tenkých vrstev a povrchů, výzkum elektrochemických biosenzorů pro environmentální analýzu, mikrobiologii a biologii rostlin a živočichů, aplikovanou geografii, environmentální geografii, krajinnou ekologii, syntézy krajiny, krajinné plánování a instrumentální metody analytické chemie. Neméně důležitým cílem je výrazně posilovat vědecko-výzkumnou základnu UJEP v oblasti přírodních věd, docílit jejího výraznějšího zapojení do evropského výzkumného prostoru a sítí mezinárodní spolupráce a zajišťovat vysokoškolské vzdělání všech tří stupňů (Bc., Mgr., Ph.D.) jak pro odborníky v přírodovědných oborech, tak pro přípravu učitelů pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy v přírodovědných předmětech. Přírodovědecká fakulta proto zajišťuje výuku studentů Pedagogické fakulty ve většině přírodovědně zaměřených studijních programů „Učitelství pro ZŠ“ a „Učitelství pro SŠ“.

Jedním z hlavních cílů fakulty je připravovat své absolventy tak, aby se dobře uplatnili na trhu práce, nebo aby se mohli věnovat vědecké práci.

Historie fakultyEditovat

Studium přírodovědných oborů bylo tradičně spojeno s Pedagogickou fakultou UJEP, proto byly katedry její součástí, v letech 1991–2005 pak jako pracoviště univerzity. Krátkodobým předchůdcem fakulty byl Ústav přírodních věd, který vznikl usnesením Akademického senátu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ze dne 25. listopadu 2004. Datem vzniku ústavu byl stanoven 1. duben 2005. K tomuto datu přešly na tuto nově vzniklou součást UJEP katedry biologie, fyziky, geografie, chemie a informatiky. Následně 1. října 2005 vznikla na ústavu katedra matematiky, na kterou přešla část pracovníků z katedry matematiky Pedagogické fakulty UJEP. Akreditační komise vlády ČR souhlasila na svém zasedání, které proběhlo 1. a 2. února 2005 v Pelhřimově, s rozšířením akreditace vybraných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Těmito studijními programy byly programy Fyzika, Aplikovaná informatika a Geografie.

Sídlo fakultyEditovat

V letech 2005–2020 měla fakulta sídlo na adrese České mládeže 360/8 ve čtvrti Klíše. Po dokončení budovy Centra přírodovědně a technických oborů (CPTO) v červnu 2020 má fakulta sídlo v této budově na adrese Pasteurova 3632/15 v areálu kampusu UJEP, v blízkosti budovy rektorátu a budovy Fakulty strojního inženýrství. V budově bude v blízké době sídlit i Fakulta životního prostředí.

Součásti fakultyEditovat

Katedry

 • katedra biologie
 • katedra fyziky
 • katedra geografie
 • katedra chemie
 • katedra informatiky
 • katedra matematiky

Ústecké materiálové centrum

Centrum podpory přírodovědného vzdělávání (od 1. 3. 2020) [2]

Vedení fakultyEditovat

 • doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D. – děkan
 • doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum
 • doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. – proděkan pro vnější a zahraniční vztahy
 • Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D. – proděkanka pro rozvoj a kvalitu
 • RNDr. Martin Švec, Ph.D. – proděkan pro studium
 • Ing. Petr Lauterbach – tajemník

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. statut fakulty. prf.ujep.cz [online]. 28. 2. 2018 [cit. 2020-06-26]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2020-02-20. 
 2. Reagujeme na společenskou výzvu a zřizujeme CPPV – Přírodovědecká fakulta [online]. [cit. 2020-06-28]. Dostupné online. (česky) 

Externí odkazyEditovat