Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

česká fakulta

Pedagogická fakulta (PF) Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)[1] je již od roku 1954 pedagogickým, vědeckým a kulturním centrem regionu. Fakulta jako největší součást Univerzity J. E. Purkyně byla v roce 1991 dokonce jejím základním kamenem a dala vzniknout dalším fakultám ústecké univerzity.

Pedagogická fakulta
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Budova fakulty
Vedení fakulty
Děkanprof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., MBA
Proděkandoc. PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D.
ProděkanPhDr. Štefan Balkó, Ph.D.
ProděkanIng. Mgr. Martin Černý, MSc.
TajemniceIng. Lenka Hřebejková
Základní informace
Barva
     
Datum založení1964
(1991 začleněna k UJEP)
Statusveřejná
Kontaktní údaje
AdresaČeské mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem
Hoření 13
400 96 Ústí nad Labem
Telefon475 283 111
475 282 111
E-mailPFstudium@ujep.cz
Oficiální web
pf.ujep.cz

ObecněEditovat

Fakulta připravuje studenty na budoucí učitelská a neučitelská povolání. Ve svých prostorách, kolejích a sportovních halách poskytuje zázemí pro 4000 studentů. Až 70% z nich studuje v presenční formě studia. Jejich profesní přípravu zajišťuje 9 kateder, 3 centra a 1 oddělení.

Zázemí fakulty nabízí pro výuku učebny vybavené nejmodernější multimediální technikou, včetně několika desítek multimediálních tabulí. Tyto slouží nejen k oživení kurzů, ale také k přípravě na práci budoucích pedagogů s moderním vybavením základních a středních škol, které má potenciál stát se v budoucnu standardním zařízením školní třídy.

Cílem pedagogické fakulty je vychovat ze svých studentů sebevědomé profesionály nejen pro výkon učitelské profese. Vždyť právě zvládnutí mezilidské komunikace, které je nezbytnou kompetencí dobrého učitele, je oceňováno snad ve všech oborech lidské činnosti.

Všechny studijní obory jsou koncipovány tak, aby si student mohl vedle povinných, profesně zaměřených kurzů podle svého zájmu rozšiřovat obzor v povinně volitelných a výběrových kurzech.

Vysokoškolské studium ale není jen několik let života strávených v přednáškových aulách. Sportovní, kulturní a společenská zařízení univerzity a stotisícového města Ústí nad Labem poskytují studentům i v mimovýukových aktivitách potřebné zázemí.

Katedry a ostatní pracovištěEditovat

KatedryEditovat

 • Katedra anglistiky
 • Katedra bohemistiky
 • Katedra hudební výchovy
 • Katedra speciální a sociální pedagogiky
 • Katedra pedagogiky a aplikovaných disciplín
 • Katedra preprimárního a primárního vzdělávání
 • Katedra psychologie
 • Katedra tělesné výchovy a sportu
 • Katedra výchov uměním
 • Katedra výtvarné kultury

CentraEditovat

 • Centrum celoživotního vzdělávání
 • Jazykové centrum
 • Centrum pedagogické praxe

OdděleníEditovat

 • Oddělení multimediálních prostředků

Vedení fakultyEditovat

 • prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. – děkan
 • doc. PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D. – proděkan pro rozvoj a internacionalizaci
 • PhDr. Štefan Balkó, Ph.D. – proděkan pro vědu a tvůrčí činnost
 • Ing. Mgr. Martin Černý, MSc. – proděkan pro studium a pedagogické praxe
 • Ing. Lenka Hřebejková – tajemnice

Programy fakultyEditovat

 • Filologie
 • Specializace v pedagogice
 • Tělesná výchova a sport
 • Učitelství pro střední školy
 • Vychovatelství

ReferenceEditovat

 1. statut fakulty. pf.ujep.cz [online]. [cit. 2011-02-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-05-14. 

Externí odkazyEditovat