NUTS

územní celky pro statistické účely Eurostatu

NUTS neboli Nomenklatura územních statistických jednotek, (zkratka z francouzského Nomenclature des Unites Territoriales Statistiques, nebo anglického Nomenclature of Units for Territorial Statistics) jsou územní celky vytvořené pro statistické účely Eurostatu (statistický úřad Evropské unie) pro porovnání a analýzu ekonomických ukazatelů, statistické monitorování, přípravu, realizaci a hodnocení regionální politiky členských zemí EU. Klasifikaci NUTS zavedl Eurostat v roce 1988.

Normalizovaná klasifikace územních celků v Česku nese název CZ-NUTS.

Vedle soustavy NUTS od roku 1990 existuje i soustava LAULocal Administrative Units („Místní samosprávné jednotky“) – zahrnující obce a okresy. V současnosti tato soustava nahrazuje (a plně jim odpovídá) dřívější stupně NUTS 4 a NUTS 5.

statistická jednotka počet v ČR
(CZ-NUTS)
zkratka český ekvivalent
NUTS 0 stát 1
NUTS 1 území (ČR) 1
NUTS 2 regiony (soudržnosti) 8
NUTS 3 kraj 14
LAU 1 (dříve NUTS 4) okres 76+Praha
LAU 2 (dříve NUTS 5) obec 6253

Aby bylo pro celou Evropskou unii dosaženo srovnatelnosti jednotlivých statistických celků, jsou pro jednotlivé úrovně soustavy NUTS stanoveny meze počtu obyvatel. Je-li počet obyvatel celého členského státu menší než minimální hranice pro danou úroveň NUTS, tvoří celý stát jedinou územní jednotku NUTS pro tuto úroveň.

statistická jednotka nejvyšší počet obyvatel nejnižší počet obyvatel
NUTS 1 7 000 000 3 000 000
NUTS 2 3 000 000 800 000
NUTS 3 800 000 150 000

NUTS v jednotlivých státech

editovat

Další evropské státy

editovat

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat