Pojem euroregion či evropský region (v jiných jazycích nazývaných též Euregio, EuRegion nebo Eurorregión apod.) označuje regionální formy spolupráce, zpravidla přes hranice evropských zemí. Euroregiony začaly v oblasti hospodářské spolupráce, dnes ale mají také za cíl sbližovat země Evropy ve společenském a kulturním životě.

Euregiony s německou a českou účastí (částečně i polskou a rakouskou) [1]

Status editovat

Euroregiony nemají jednotnou „oficiální“ (úřední), nebo „centrální“ (státní, mezistátní) definici, toto označení používají jak společenství a spolky ve vyspělých regionech Evropy, tak programy na rozvoj jejích méně vyvinutých oblastí. A sice v nejrůznějších formách:

  • veřejněprávní (státy, země, okresy, okrsky, obce)
  • soukromé, občanskoprávní
  • smíšené právní formy veřejných a soukromých organizací, public-private partenship (PPP)
  • bez právně formální formy.

Rada Evropy upravuje pojem Euroregionu v tzv. Madridské dohodě z roku 1980, rámcové dohodě o spolupráci regionů Evropy přes hranice jednotlivých zemí [2]. Ale ani v rámci RE není tato dohoda právně závazná [3].

Související články editovat

Externí odkazy editovat