Evropský region Dunaj-Vltava

euroregionu České republiky, Německa a Rakouska

Evropský region Dunaj-Vltava je trinacionální svazek českých, německých a rakouských regionů, který se rozkládá na ploše 60.000 km2 a žije v něm zhruba 6 milionů obyvatel.

ERDV zobrazený na mapě Evropy

Evropský region Dunaj-Vltava (ERDV) editovat

 
Podpis smlouvy o založení Evropského regionu Dunaj-Vltavav Linci v roce 2012

Hospodářský, sociální a společenský rozvoj v Bavorsku, Česku a v Rakousku není již mnoho let definován hraničními liniemi. Během této doby se příhraniční regiony navzájem přiblížily a pracují na společných projektech, například v oblasti hospodářství, turismu, kultury, sociální sféry nebo vzdělání. Pro zúčastněné obce a regiony je přínosné spolupracovat se svými sousedy i přesto, že je jejich domov v jiné zemi. V průběhu let byly vybudovány sítě, které přesahují hranice a zvyšují tak atraktivitu regionů. Mnoho projektů, které byly v posledních letech společně realizovány, svědčí o výrazném zájmu spolupracovat se sousedními regiony. V rámci Evropského regionu mohou být společné plány a projekty zpracovávány ještě efektivněji a v užším souladu. Proto založilo 7 regionů na pomezí tří zemí – Česka, Německa a Rakouska – 30. června 2012 „Evropský region Dunaj-Vltava".

Členové editovat

 
Oblast Evropského regionu Dunaj-Vltava

Evropský region Dunaj-Vltava je trilaterální uskupení, které bylo ve formě pracovního společenství dohodnuto na politické úrovni, a které zahrnuje sedm partnerských regionů:

Cíle editovat

 
Zasedání Prezidia ERDV

Partnerské regiony chtějí svou trilaterální spoluprací utvářet Evropský region Dunaj-Vltava jako:

Všichni partneři dále chtějí:

Obsahová práce editovat

 
Diskuse v rámci odborné konference ERDV na téma průmysl 4.0

Od roku 2019 se ERDV věnuje novému střednědobému strategickému zaměření pod heslem „ERDV - prostor pro Společnost 4.0" s podtématy průmysl 4.0, zdravotnictví a cestovní ruch:

 
Přehled prioritního tématu ERDV - prostor pro Společnost 4.0

Do každého podtématu jsou zapojeni experti všech sedmi regionů. Jejich úkolem je vymyslet konkrétní opatření v rámci strategie ERDV a podporovat projekty z odborného hlediska prostřednictvím svých znalostí a kontaktů.

Odkaz na webové stránky editovat

Externí odkazy editovat