Mostviertel (česky: Moštová čtvrť) je jihozápadní čtvrť Dolních Rakous o rozloze přibližně 5500 km². Na severu je ohraničena Dunajem, na jihu a západu zemskými hranicemi Štýrska a Horních Rakous. Na východě je přirozenou hranicí Vídeňský les a proto má i druhé pojmenování „Čtvrť nad Vídeňským lesem“.

Mapa Dolních Rakous, Mostviertel vyznačen žlutě

Členění regionu editovat

Mostviertel se skládá z následujících okresů a statutárních měst:

Kromě tohoto administrativního členění lze v regionu rozlišit také geograficko-kulturní oblasti:

Geografie editovat

Hlavní oblastí Mostviertelu je území mezi řekami Enže a Ybbs v okrese Amstetten vymezené lidovým rčením: "odkud vidíme baziliku v Sonntagbergu, tam je Mostviertel". Podle této definice náleží Mostviertel k oblasti Ostarrichi v okolí Neuhofen an der Ybbs, která je zmíněna v darovací listině císaře Oty III. jako počátek Rakouska. Kromě této hlavní oblasti se k Mostviertelu přiřazuje horská oblast Eisenwurzen v okresech Scheibbs, Waidhofen an der Ybbs, Lilienfeld (západní část) a Melk (povodí Erlaufu). Neoficiálním hlavním městem Mostviertelu je okresní město Amstetten.

Název Mostviertel je odvozen od hruškového a jablečného moštu. Krajina mezi řekami Enže a Ybbs má velmi dobré podmínky pro pěstování ovocných stromů a je hlavní oblastí produkce moštu v Rakousku. Charakteristické pro Mostviertel jsou rozsáhlé ovocné sady kolem selských usedlostí a horská krajina Ybbstalských Alp. Pro posílení turistického ruchu a lepšího uplatnění na trhu vznikla Moststraße, která je zážitkovou trasou vedoucí kolem četných moštáren, selských statků i dvorce, vyhlídkových míst a naučných stezek. Přímo na této trase se nachází 29 hostinců, 21 výčepů a 24 statků s prodejem moštu.[1]

Hospodářství editovat

V Mostviertelu má velkou tradici zemědělská výroba. Jde zřejmě o největší souvislou oblast hrušňových porostů v celé Evropě, počet stromů se počítá na statisíce.[2]

Z průmyslu je zde zastoupen dřevozpracující průmysl a také výroba železa v Eisenwurzenu. Dříve byla hlavní železná ruda z Erzbergu, dnes je tu ještě válcovna, která vyrábí polotovary z vysokých pecí v Linci a Donawitzu a vyrábějí se také strojírenské výrobky.

Je tu rovněž několik malých provozů pil, které zpracovávají dřevo z lesa, dále i papírna v Ybbs a Erlauf. Pro ekonomiku je hlavní činnost malých a středních podniků. Hlavními zpracovateli v regionu jsou „Böhler-Uddeholm“ (ocel), „Mondi Group“ (dřívější Neusiedler) (papír), firma „Umdasch Doka“ (dřevo a ocel), „Stora Enso Timber“ (dřevo), „Welser“ (ocel), „Mosser“ (dřevo), „Bene Büromöbel“ (dřevo a ocel), „Miller Messer“ (ocel), „Busatis“ (ocel), „Riess“ (ocel).

Výroba moštu editovat

Po mnoho let je výroba moštu utváří osobitost tohoto regionu. Velké množství moštáren nabízí domácí občerstvení, moučníky, pálenky a samozřejmě různé druhy moštů. Je značná rozmanitost jednotlivých druhů moštů. V zásadě hlavními druhy jsou jablečný a hruškový mošt, často však dochází k jejich míchání. Mošt se v tomto kraji vyrábí z různých odrůd hrušek s názvy jako „Speckbirne“, „Pichlbirne“, „Dorschbirne“, „Stieglbirne“, „Knollbirne“ nebo „Rosenhofbirne".[1]

Architektura editovat

V Mostviertelu převažuje venkovská architektura. Střechy mají kvůli snazšímu sklouzávání sněhu a námrazy v zimě velký sklon, nejčastější jsou střechy valbové nebo polovalbové, v oblasti Eisenwurzenu také sedlové. Kvůli strmosti jsou střechy poměrně vysoké, zpravidla téměř jako pod ní ležící podlaží. Tím vzniká pohodlný dojem, ale i ochrana před zimou.

Zvláště směrem na Eisenwurzen (Okres Scheibbs, Waidhofen an der Ybbs, v jižní části okresu Amstetten) jsou čtvercové dvory s nádvořím ve tvaru dvojitého „T“. Kromě čtvercového a čtyřstěnného dvora jsou pro oblasti Ybbsitz a Eisenwurzen tradiční dvojité dvory.

Kláštery editovat

Zámky editovat

Církevní stavby editovat

Pro Mostviertel jsou charakteristické stavby stavěné v rakouském baroku. Mostviertelské kostely byly stavěny jako pozdně gotické a později barokizovány. Typické jsou zde trojlodní halové kostely nebo baziliky. Ukázkou zdejšího baroka a duchovním centrem Mostviertelu je poutní kostel a bazilika Sonntagberg. V mnoha případech je kostelní chór stavitelským uměním s jednoduchou apsidou na zvýšeném kostelním prostoru – např. v Amstettenu, Eisenreichdornachu, Krenstettenu. Charakteristická je čtvercová stavba s šikmou střechou a kostelní věží s typickou barokní cibulí a lucernou. Mnohdy jsou instalovány mechanické hodiny i sluneční hodiny. Mnoho kostelů v Mostviertelu má gotickou síť či křížovou žebrovou klenbu. Vnitřní vybavení včetně oltářů je většinou barokní, v některých případech jako v Aschbach-Marktu, Krenstettenu a St. Stephan v Amstettenu jsou oltáře novogotické. V Eisenwurzenu zejména v okolí dřívějšího kartuziánského kláštera Gaming jsou kostely převážně sálové – např. v Puchenstubenu, Josefsbergu, Sankt Antonu an der Jeßnitz.

Odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Mostviertel na německé Wikipedii.

Externí odkazy editovat