CZ-NUTS je označení normalizované klasifikace územních celků v České republice pro potřeby Eurostatu a ČSÚ.

Zapadá do širší klasifikace NUTS (Nomenclature d'unités territoriales statistiques / Nomenclature of Units for Territorial Statistics, Nomenklatura územních statistických jednotek) Evropské unie. Kraje v České republice kvůli značným rozdílům velikosti odpovídají úrovni NUTS 3. Po vstupu do EU bylo potřeba vytvořit ještě jednu úroveň územního členění odpovídající úrovni NUTS 2, do kterých směřují prostředky z rozvojových fondů EU. Tento stupeň se nazývá region soudržnosti. V České republice tak byly kraje spojeny do 8 regionů soudržnosti (z toho 3 včetně Prahy tvoří jediný kraj).

Každý kraj má v CZ-NUTS jedinečný kód, který začíná písmeny CZ (udávajícími, že jde o území v ČR) a pokračuje třemi číslicemi. První dvě určují NUTS 2, třetí kraj v jeho rámci (0 kóduje, že kraj a NUTS2 je totožný. To platí od května 2004; předtím byla v oblastech obsahujících jediný kraj na třetím místě jednička, tj. Praha tehdy byla změněna CZ011 na CZ010, Středočeský kraj z CZ021 na CZ020 a Moravskoslezský z CZ081 na CZ080.)[1]

Do roku 2007 byly v systému NUTS vedeny také okresy jako úroveň 4. Od 1. 1. 2008 byly tyto jednotky převedeny do systému LAU (Local Administrative Units, anglicky místní správní jednotka). Ke stejnému datu byly změněny kódy NUTS 3 kraje Vysočina (z CZ061 na CZ063) a Jihomoravského kraje (z CZ062 na CZ064)[2] v souvislosti se změnou jejich hranic převodem 25 obcí z kraje Vysočina do okresu Brno-venkov od 1. 1. 2005.[3] Obce byly z NUTS 5 do LAU 2 převedeny již dříve.[4]

Jednotky CZ-NUTS editovat

NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3
území kód region soudržnosti kód kraj kód
Česká republika CZ0 Praha CZ01 Hlavní město Praha CZ010
Střední Čechy CZ02 Středočeský kraj CZ020
Jihozápad CZ03 Jihočeský kraj CZ031
Plzeňský kraj CZ032
Severozápad CZ04 Karlovarský kraj CZ041
Ústecký kraj CZ042
Severovýchod CZ05 Liberecký kraj CZ051
Královéhradecký kraj CZ052
Pardubický kraj CZ053
Jihovýchod CZ06 Kraj Vysočina CZ063
Jihomoravský kraj CZ064
Střední Morava CZ07 Olomoucký kraj CZ071
Zlínský kraj CZ072
Moravskoslezsko[p 1] CZ08 Moravskoslezský kraj CZ080
 
hranice a kódy regionů NUTS 2
 
spojení krajů do NUTS 2
 
NUTS 3, identické s kraji

NUTS-2 editovat

region soudržnosti kód rozloha [km²] obyvatel
Praha CZ01 496 1 259 079
Střední Čechy CZ02 11 014 1 315 299
Jihozápad CZ03 17 617 1 212 423
Severozápad CZ04 8 649 1 123 265
Severovýchod CZ05 12 440 1 506 813
Jihovýchod CZ06 13 990 1 682 748
Střední Morava CZ07 9 231 1 220 972
Moravskoslezsko[p 1] CZ08 5 445 1 217 676

Odkazy editovat

Poznámky editovat

  1. a b Do 14. června 2001 Ostravsko

Reference editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat