Local administrative unit

správní úroveň v hierarchii EU NUTS pod provincií, regionem nebo státem

LAU je zkratka anglického Local administrative unit, tedy místní správní jednotka. Označuje úroveň územní státní správy, která je níže než provincie, kraje a podobné velké správní jednotky.

V Evropské unii (a Švýcarsku) se tak označují jednotky doplňující na nižší úrovni statistickou soustavu NUTS. Mají přitom dva stupně:

LAU 1: dříve označováno jako NUTS 4, jedná se o územní jednotky zahrnující řádově desítky či stovky obcí, jsou užívány v Česku, Estonsku, Finsku, Irsku, Kypru, Litvě, Lotyšsku, Lucembursku, Maďarsku, Maltě, Německu, Polsku, Portugalsku, Řecku, Slovensku, Slovinsku a Spojeném království. V roce 2005 jich v celé EU bylo 3334.

LAU 2: dříve označováno jako NUTS 5, jedná se obce a v Německu též o obcím nepodléhající území. V roce 2005 v celé EU bylo 112 119 jednotek LAU 2.

V následující tabulce jsou pojmenování jednotlivých jednotek soustavy LAU v úředním jazyce daného státu EU (a Švýcarska):

Stát LAU 1 LAU 2
Česko okresy 76 obce 6 259
Belgie 0 Gemeente/Commune 589
Dánsko Komuna (Kommune) 98 Farnost 2148
Estonsko Maakond 15 Vald/Linn 241
Finsko Seutukunnat / Ekonomiska regioner 82 Kunnat / Kommuner 446
Francie 0 Commune 36 678
Irsko Counties/County Boroughs 34 DED/Ward 3 440
Itálie 0 Comune 8 100
Kypr Eparchies 6 Dimoi, koinotites 614
Litva savivaldybė 60 seniūnija 515
Lotyšsko Rajoni, republikas pilsētas 33 Pilsētas, novadi, pagasti 536
Lucembursko Cantons 13 Commune 118
Malta Distretti 6 Kunsilli 68
Maďarsko (Statisztikai) kistérségek 168 Települések 3 145
Německo Verwaltungsgemeinschaften 539 Gemeinde 13 176
Nizozemsko 0 Gemeente 489
Polsko powiaty 379 gminy 2 478
Portugalsko Concelhos - Municípios 308 Freguesia 3 091
Rakousko 0 Gemeinde 2 102
Řecko Dimoi/Koinotites 1 034 Demotiko diamerisma/Koinotiko diamerisma 6 130
Slovensko okresy 79 obce 2 928
Slovinsko Upravne enote 58 Občine 193
Spojené království Lower tier authorities (districts) or individual unitary authorities 443 Ward 10 679
Španělsko 0 Municipio 8 108
Švédsko 0 Kommune 290
Švýcarsko 0 Gemeinde 2 736
EU-25 3 334 110 963