NFAT (též NF-AT, z angl. nuclear factor of activated T-cells) je komplex proteinů účinkující jako transkripční faktor, jenž se váže na promotory genů pro interleukin 2 a interleukin 4 a aktivuje je.[1] Reguluje tak aktivaci T-lymfocytů. Má však důležité funkce i u jiných typů imunitních buněk (dendritické buňky, B-lymfocyty, megakaryocyty), ale např. také v zárodečném vývoji srdce, svalstva, krevního řečiště, nervové tkáně, kostry a dalších orgánů. Deregulace NFAT může vyvolat nádorové bujení.[2] Vyskytuje se u většiny živočichů, od jednoduchých žahavců bez jakékoliv adaptivní imunity až po člověka.[3]

NFAT ve skutečnosti vytváří celou rodinu blízce příbuzných faktorů – NFAT1, NFAT2, NFAT3, NFAT4 a NFAT5.[2] Celý komplex se skládá z cytosolické a jaderné části. Cytosolická část je aktivována přes membránové receptory, které způsobují rozpad PIP3 a následný vzestup hladiny vápníku v buňce. Ten vede k aktivaci kalmodulinu a kalcineurinu, druhý jmenovaný defosforyluje NFAT a tím ho aktivuje. Cytosolická část následně vstupuje do jádra, váže se na jadernou část NFAT (obvykle jí je jiný transkripční faktor jako AP1, FOXP2 či GATA) a váže se na promotory cílových genů. Tím reguluje genovou expresi buňky.[2][1] Výjimkou je NFAT5, který je aktivován mechanismem nezávislým na vápníku.[2]

ReferenceEditovat

  1. a b Oxford dictionary of biochemistry and molecular biology; revised edition. Příprava vydání R. Cammack et al. New York: Oxford university press, 2006. ISBN 0-19-852917-1. 
  2. a b c d MÜLLER, M. R.; RAO, A. NFAT, immunity and cancer: a transcription factor comes of age. Nat Rev Immunol.. 2010, roč. 10, čís. 9, s. 645-56. Dostupné online. ISSN 1474-1741. 
  3. SONG, X.; HU, J.; JIN, P., et al. Identification and evolution of an NFAT gene involving Branchiostoma belcheri innate immunity. Genomics.. 2013, roč. 102, čís. 4, s. 355-62. Dostupné online. ISSN 1089-8646.