Fosfolipáza C

třída fosfolipáz štěpících fosfolipidy přímo před fosfátovou skupinou

Fosfolipáza C (PLC) je hydrolytický enzym ze skupiny fosfolipáz, který štěpí fosfolipid jménem fosfatidylinositol-4,5-bisfosfát (PIP2) na fosfodiesterové vazbě mezi glycerolem a fosfátovou skupinou.[1] Ve zkumavce štěpí i jiné fosfatidylinositoly. Produktem štěpné reakce katalyzované PLC jsou dva druzí poslové, inositol-1,4,5-trifosfát (IP3) a 1,2-diacylglycerol. U savců je známo nejméně 12 izoenzymů fosfolipáz C, které jsou členěny do 5 podrodin. Vyskytuje se však zřejmě u všech eukaryot.[1]

Účinky různých fosfolipáz: PLC štěpí mezi glycerolem a fosfátovou skupinou (R jsou jednotlivé zbytky mastných kyselin)

Činnost PLC může být spouštěna na popud nějakého receptoru spřaženého s G proteinem, někdy ještě přes PI3K kinázu. Účinkem fosfolipázy C se mnohdy spouští významné signalizační dráhy buňkách. Díky vzniklému IP3 dojde ke vzrůstu koncentrace vápenatých iontů, což vede k tomu, že se tzv. proteinkináza C asociuje s vnitřní stranou membrány a aktivuje se. Dostává se zde do kontaktu se vzniklým DAG.[2] Na činnosti fosfolipázy C je založen přenos signálu u značné části hormonů, růstových faktorů a neurotransmiterů.[1]

Reference editovat

  1. a b c Fujio Sekiya, Yeun Ju Kim, Sue Goo Rhee. Phospholipase C. In: Lennarz,W.J., Lane, M.D. Encyclopedia of Biological Chemistry , Four-Volume Set, 1-4. [s.l.]: [s.n.]
  2. LODISH, Harvey, et al.. Molecular Cell Biology. New York: W.H. Freedman and Company, 2004. Dostupné online. ISBN 0-7167-4366-3. 

Externí odkazy editovat