Růstový faktor je obecně látka nebo podnět, které navozují růst organismu nebo jeho části. V praxi se mezi růstové faktory řadí především skupina proteinů, které stimulují buněčnou proliferaci a diferenciaci. Zpravidla se růstové faktory účastní signalizace mezi buňkami.

Insulin-Like Growth Factor

Mezi růstové faktory patří cytokiny a některé hormony. Účinky jsou rozdílné. Například zatímco růstové faktory BMP (bone morphogenetic proteins) povzbuzují růst kostních buněk, FGF (fibroblast growth factor) stimuluje růst krevních cév.

Známé růstové faktory

editovat

Růstové faktory v bakteriologii

editovat

U bakterií a jiných mikroorganismů se pod pojmem růstový faktor myslí určitá chemická látka, kterou jedinec či buňka neumí syntetizovat, a proto ji musí přijímat z prostředí (tzv. auxotrofie). Tyto látky zpravidla potřebuje daný druh jen v malých koncentracích a může se jednat o určitou aminokyselinu, puriny, pyrimidiny a vitamíny.[1]

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku growth factor na anglické Wikipedii.

  1. KLABAN, Vladimír. Svět mikrobů; ilustrovaný lexikon mikrobiologie životního prostředí. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001. ISBN 80-7041-687-4. S. 416. 

Externí odkazy

editovat