1,2-diacylglycerol (DAG) je ester glycerolu a určité (obvykle vyšší) mastné kyseliny. Obvykle se tím myslí diglycerid na buněčné membráně vznikající odstraněním inositoltrifosfátu (IP3) z fosfolipidové molekuly. Tato enzymatická reakce probíhá v těle činností fosfolipázy C. Z rozloženého fosfolipidu vznikne IP3 a DAG, obě molekuly mohou sloužit jako druzí poslové v buněčné signalizaci.

1,2-diacylglycerol, konkrétně 1-palmitoyl-2-oleoylglycerol
Rozklad fosfolipidu PIP2 na IP3 a DAG; tento proces je popsán v textu

Funkce editovat

Diacylglycerol však, jako málokterý jiný druhý posel, zůstává ukotven na membráně. Zde může plnit několik funkcí. Někdy může sloužit jako zdroj arachidonové kyseliny, která z DAG může být enzymaticky vyrobena a použita na výrobu eikosanoidů. Důležitější je to, že DAG je spolu s IP3 (který zvyšuje Ca2+ v cytosolu) aktivátorem proteinkinázy C. Tato proteinkináza dále přenáší signál tím, že fosforyluje cílové proteiny.[1] DAG tak nepřímo spouští takové zásadní jevy, jako je buněčný růst, apoptóza nebo regulace metabolismu.

DAG je často součástí signalizačních drah, které začínají na receptoru spřaženém s G proteinem a pokračují přes G protein a fosfolipázu C. Konkrétně se signál přes DAG dostává například z acetylcholinového receptoru nebo z α1-adrenergního receptoru.[2]

Reference editovat

  1. ALBERTS, Bruce , et al. The Molecular Biology of the Cell. [s.l.]: Garland Science, 2002. (4th. ed). Dostupné online. ISBN 0-8153-3218-1. 
  2. LODISH, Harvey, et al.. Molecular Cell Biology. New York: W.H. Freedman and Company, 2004. Dostupné online. ISBN 0-7167-4366-3.