Acetylcholinový receptor

Acetylcholinový receptor (AChR, také cholinoreceptor nebo cholinergní receptor) je sběrný termín označující jakýkoliv receptor na postsynaptické membráně nervových buněk, na nějž se váže acetylcholin. Existují v podstatě dva nezávislé druhy acetylcholinových receptorů, které spolu z biochemického hlediska nemají mnoho společného:[1]

Nikotinový acetylcholinový receptor není nic jiného než ligandem řízený iontový kanál

Je zajímavé, že muskarinní acetylcholinové receptory typu M3R byly odhaleny i na některých buňkách karcinomu tlustého střeva. Jsou dávány do souvislosti právě s nadměrným množením buněk tlustého střeva, a tedy se vznikem rakovinného bujení. Navíc se na tyto receptory nemusí vázat jen acetylcholin, ale i některé zplodiny metabolismu střevních bakterií, např. kyselinou lithotomovou. To je důvod, proč je chronická zácpa rizikovým faktorem pro vznik tohoto typu karcinomu.[2]

Reference editovat

  1. Oxford dictionary of biochemistry and molecular biology; revised edition. Příprava vydání R. Cammack et al. New York: Oxford university press, 2006. ISBN 0-19-852917-1. 
  2. VYSKOČIL, František. Acetylcholin hodný a zlý. Vesmír. 2009, roč. 88, čís. 153. Dostupné online. 

Externí odkazy editovat