Transkripční faktor

Transkripční faktor je termín užívaný pro jakýkoliv protein, který má schopnost spouštět či jinak regulovat transkripci DNA.[1] Zahrnuje proto jak specializované proteiny spouštějící transkripci u konkrétních genů, tak i obecné faktory nutné pro správný průběh procesu transkripce.

Transkripční faktor p53 v komplexu s DNA

Známé eukaryotické transkripční faktory

editovat

K obecným transkripčním faktorům při transkripci pomocí RNA polymerázy II patří zejména proteiny TFIIA, TFIIB, TFIIE, TFIIF a TFIIH. Tyto se mnohdy účastní přímo na tvorbě preiniciačního komplexu (tzn. více či méně interagují s RNA polymerázou). Významným proteinem (který je součástí jednoho z těchto faktorů) je TBP, tedy protein vážící se na TATA box sekvenci DNA, přítomnou na počátku každého přepisovaného genu (v oblasti promotoru).[2]

Reference

editovat
  1. ALBERTS, Bruce, et al. Essential Cell Biology. 2. vyd. New York: Garland Science, 2004. Dostupné online. 
  2. HONYS, David; ČAPKOVÁ, Věra. Svět RNA a bílkovin; Transkripce [online]. Laboratoř biologie pylu, Akademie věd ČR. Dostupné online. [nedostupný zdroj]

Externí odkazy

editovat