TFIIH je obecný transkripční faktor RNA polymerázy II. Je významnou složkou tzv. preiniciačního komplexu (PIC) a různé jeho podjednotky se podílí na spuštění transkripce protein-kódujících genů u jaderných organismů a zároveň hraje roli v tzv. excizní opravě DNA. Tato dvojí funkce transkripčního faktoru IIH je dávána do souvislosti s pozorováním, že v často přepisovaných oblastech genomu dochází k rychlejší opravě DNA.[1]

Struktura a funkce editovat

Transkripční faktor IIH se skládá z 9[2] (podle novějších pramenů z 10[3]) podjednotek. K těm nejvýznamnějším patří helikázy XPB a XPD, které jsou schopné za spotřeby ATP rozvíjet dvoušroubovici DNA v okolí TATA boxu, což je nezbytné pro start transkripce. XPD je 5’-3’ helikáza, XPB má 3'-5' helikázovou aktivitu. Další důležitou podjednotkou je cyklin-dependentní kináza CDK7, která je schopná (za účasti dalších proteinů) fosforylovat C-terminální doménu (CTD) RNA polymerázy II a tím podněcuje přechod z iniciační do elongační fáze transkripce. Řada podjednotek má význam v regulaci buněčného cyklu.[4] Celý TFIIH se napojuje na velký komplex proteinů na začátku genů, tzv. preiniciační komplex. Připojení TFIIH je posledním krokem sestavování tohoto preiniciačního komplexu.[5]

V medicíně editovat

Důležitost TFIIH pro opravu DNA dokazují choroby, které způsobuje mutace některých podjednotek tohoto transkripčního faktoru – zejména xeroderma pigmentosum a Cockayneův syndrom. Tyto nemoci jsou provázeny vysokou citlivostí na světlo, neboť UV záření u takto nemocných poškozuje pokožkové buňky.[1]

Reference editovat

  1. a b LODISH, Harvey, et al.. Molecular Cell Biology. New York: W.H. Freedman and Company, 2004. Dostupné online. ISBN 0-7167-4366-3. 
  2. POLLARD, Thomas D; EARNSHAW, William C. Cell Biology. 2. vyd. [s.l.]: Saunders, 2007. 928 s. ISBN 1416022554. 
  3. GIGLIA-MARI, G.; COIN, F.; RANISH, J. A., et al. A new, tenth subunit of TFIIH is responsible for the DNA repair syndrome trichothiodystrophy group A. Nat Genet.. 2004, roč. 36, čís. 7, s. 714–9. Dostupné online. ISSN 1061-4036. 
  4. KAHN, Jason D. TFIIH [online]. Kahn Laboratory Web Site, University of Maryland, College Park [cit. 2011-05-31]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-06-07. 
  5. MURRAY, Robert K., Daryl K. Granner, Peter A. Mayes, Victor W. Rodwell. Harper's Illustrated Biochemistry. [s.l.]: Lange Medical Books/McGraw-Hill; Medical Publishing Division, 2003. ISBN 0-07-138901-6.