Návěstidlo

technický prostředek nebo jiná pomůcka sloužící k předávání pokynů mezi dopravními zaměstnanci, popřípadě automaticky dopravním zaměstnancům

Návěstidlo je v oboru dopravy technický prostředek nebo jiná pomůcka sloužící k předávání pokynů mezi dopravními zaměstnanci, popřípadě automaticky dopravním zaměstnancům. Takovému pokynu se říká návěst.

Oddílové návěstidlo automatického bloku, nacházející se na trati Brno – Česká Třebová, návěstící návěst „Volno“. V popředí je sloupkový telefonní objekt, označený T

Termín návěstidlo se používá zejména v drážní dopravě, ale i například v městské autobusové dopravě, kde terminologie v předpisech často bývá odvozena z terminologie tramvajové a trolejbusové dopravy, nebo ve vodní dopravě a letectví. Jako návěstidlo se též označuje ta část světelného signalizačního zařízení pro provoz na pozemních komunikacích, která zobrazuje světelný signál.

Návěstidla mohou být:

  • přenosná
  • nepřenosná
  • ruční
  • proměnná
  • neproměnná
  • vozidlová
  • zvuková

Traťová návěstidla

editovat

Traťová návěstidla mohou být umístěná podél trati, mezi kolejemi, nad tratí nebo na trolejovém vedení. Mohou být pevná (stálá) nebo přenosná. Kromě návěstidel jsou u trati též traťové značky.

Traťová návěstidla lze rozdělit na proměnná a neproměnná. Proměnná návěstidla mohou dávat více viditelných návěstí, popřípadě mohou měnit polohu, kdy dávají návěst, s polohu, kdy žádnou nedávají. Neproměnná dávají stále jen jednu návěst, jsou obdobou dopravních značek v silničním provozu.

Železniční návěstidla

editovat
Podrobnější informace naleznete v článku Železniční návěstidlo.

Základní drážní návěsti a návěstidla stanoví v České republice příloha č. 1 vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává Dopravní řád drah. Provozovatel dráhy může stanovit i další návěsti.

Návěstidla v počátcích železnic byla převzatá z jiných odvětví. Prvními návěstidly byly návěstní prapory. Většího rozšíření dosáhla v 19. století košová návěstidla. Ta byla postupně nahrazena nejprve mechanickými a pak světelnými návěstidly.

Tramvajová a trolejbusová návěstidla

editovat
Podrobnější informace naleznete v článku Tramvajová a trolejbusová traťová návěst.

Signály pro tramvaje jsou v jednotlivých zemích definovány buď jako drážní návěstidla, nebo jako návěstidla pro silniční provoz. Například na tramvajové trati Liberec – Jablonec jsou umístěny dvě soustavy proměnných návěstidel, jedna pro řízení provozu na jednokolejné trati a druhá pro zajištění bezpečnosti v místech křížení se silniční dopravou.

Proměnná traťová návěstidla

editovat
 
Trpasličí návěstidlo (výhybna Praha-Vyšehrad).
 
Světelná odjezdová návěstidla na lávce (stanice Bzenec přívoz)

Konstrukčně dělíme železniční proměnná návěstidla na:

Podle umístění dělíme železniční proměnná návěstidla na:

  • stožárová (umístěná na samostatném stožáru, případně na jiné konstrukci odpovídající výšky)
  • trpasličí (umístěná na základu)
  • krakorcová (umístěná na krakorcích, návěstních lávkách a obdobných konstrukcích)
 
Světelné návěstidlo na krakorci (stanice Ostrava hlavní nádraží)

Ruční a přenosná návěstidla

editovat

Předmětům, jejichž pomocí se dává návěst, se říká návěstní pomůcky. Patří mezi ně například:

Návěsti na vozidlech

editovat

Návěstidla jsou též na vozidlech, posunových dílech a vlacích. Mohou označovat například začátek a konec vlaku. Některé návěsti jsou dávány svítilnami na vozidlech.

Návěsti v silniční dopravě

editovat

Nejběžnějšími typy návěstidel v silniční dopravě jsou dopravní značky a dopravní zařízení včetně světelných signalizačních zařízení, umístěné na pozemních komunikacích. Návěstní funkci mají též světla na vozidlech, například brzdová, koncová, směrová, parkovací atd. (viz např. Osvětlení motorového vozidla). V některých případech dávají návěsti osoby, a to buď rukou, nebo svítilnou, praporkem či směrovkou (hůlka policisty).

Návěsti ve vodní dopravě

editovat

Návěstidla na vodní cestě a podél ní se nazývají plavební znaky.

Zvukové, světelné, ruční či praporové návěsti a signály se dávají též z plavidel. Na moři se k tomu využívala i námořní vlajková abeceda.

Návěsti v letectví

editovat

V letecké dopravě se používají návěsti dávané letadly a pozemní návěsti. Pozemní návěsti mohou zejména navádět k přistání na letišti nebo varovat před vysokými stavbami či objekty (překážkové návěstidlo).

Externí odkazy

editovat