Hlavní návěstidlo

Hlavní návěstidla jsou proměnná návěstidla, jejichž návěst buď jízdu vlaku zakazuje nebo dovoluje. Ve stanovených případech mohou návěsti dovolující nebo zakazující jízdu vlaku dovolovat nebo zakazovat i jízdu posunovému dílu.

Mechanické jednoramenné vjezdové návěstidlo ve Vraném nad Vltavou.

Mezi hlavní návěstidla patří:

  • Vjezdová návěstidla: ohraničují začátek dopravny s kolejovým rozvětvením. Jejich základní návěstí je návěst Stůj. Vjezdové návěstidlo odbočky je zároveň odjezdovým návěstidlem.
  • Odjezdová návěstidla: svými návěstmi mohou dovolovat odjezd z dopravny s kolejovým rozvětvením a mohou platit buď jen pro vlaky nebo pro vlaky a posun. Jejich základní návěstí je návěst Stůj.
  • Cestová návěstidla: se umisťují ve větších dopravnách s kolejovým rozvětvením a rozdělují je na jednotlivé obvody. Slouží jako odjezdové návěstidlo z jednoho obvodu dopravny do druhého nebo do jiné dopravny. Obvykle platí pro vlaky a posun. Jejich základní návěstí je návěst Stůj.
  • Vložená návěstidla a uzávěry koleje se umisťovaly v dopravnách s kolejovým rozvětvením, kde byla umístěna skupinová odjezdová návěstidla (platná pro více kolejí). Návěsti vložených návěstidel nebo uzávěr koleje pak rozlišovaly, ze které koleje je postavena vlaková nebo posunová cesta. Umisťovaly se na konec příslušné koleje. Jsou platná pro vlak i posun. Jejich základní návěstí je návěst Stůj nebo Stůj, kolej uzavřena. V současnosti jsou tato návěstidla již spíše vzácná. Jednou z posledních stanic s vloženými návěstidly je např. Veselí nad Moravou, Praha - Smíchov a Praha-Bubny. Uzávěra koleje už jako návěstidlo není upravena dopravním a návěstním předpisem SŽDC, který zná jen návěst Stůj, kolej uzavřena použitelnou na výkolejkách, točnách a přesuvnách.
  • Krycí návěstidla kryjí výhybky na širé trati (nákladiště, vlečky) nebo přejezdy. Jejich základní návěstí může být i Volno. Nově se krycí návěstidla zpravidla nezřizují, v případě nutnosti krýt výhybku na širé trati se situace řeší tak, že tyto výhybky jsou začleněny do obvodu nějaké dopravny (jsou tedy kryty jinými hlavními návěstidly).

Související článkyEditovat