Hlavní návěstidlo

Hlavní návěstidla jsou proměnná návěstidla, jejichž návěst buď jízdu vlaku zakazuje nebo dovoluje. Ve stanovených případech mohou návěsti dovolující nebo zakazující jízdu vlaku dovolovat nebo zakazovat i jízdu posunovému dílu.

Mechanické jednoramenné vjezdové návěstidlo ve Vraném nad Vltavou.

Mezi hlavní návěstidla patří:

  • Vjezdová návěstidla: ohraničují začátek dopravny s kolejovým rozvětvením. Jejich základní návěstí je návěst Stůj. Vjezdové návěstidlo odbočky je zároveň odjezdovým návěstidlem.
  • Odjezdová návěstidla: svými návěstmi mohou dovolovat odjezd z dopravny s kolejovým rozvětvením a mohou platit buď jen pro vlaky nebo pro vlaky a posun. Jejich základní návěstí je návěst Stůj.
  • Cestová návěstidla: se umisťují ve větších dopravnách s kolejovým rozvětvením a rozdělují je na jednotlivé obvody. Slouží jako odjezdové návěstidlo z jednoho obvodu dopravny do druhého nebo do jiné dopravny. Obvykle platí pro vlaky a posun. Jejich základní návěstí je návěst Stůj.
  • Krycí návěstidla kryjí výhybky na širé trati (nákladiště, vlečky) nebo přejezdy. Jejich základní návěstí může být i Volno. Nově se krycí návěstidla zpravidla nezřizují, v případě nutnosti krýt výhybku na širé trati se situace řeší tak, že tyto výhybky jsou začleněny do obvodu nějaké dopravny (jsou tedy kryty jinými hlavními návěstidly).

Související článkyEditovat