Hlavní návěstidlo

Hlavní návěstidla jsou proměnná návěstidla, jejichž návěst buď jízdu vlaku zakazuje nebo dovoluje. Ve stanovených případech mohou návěsti dovolující nebo zakazující jízdu vlaku dovolovat nebo zakazovat i jízdu posunovému dílu.

Mechanické jednoramenné vjezdové návěstidlo ve Vraném nad Vltavou.

Mezi hlavní návěstidla patří:

  • Vjezdová návěstidla: ohraničují začátek dopravny s kolejovým rozvětvením. Jejich základní návěstí je návěst Stůj. Vjezdové návěstidlo odbočky je zároveň odjezdovým návěstidlem.
  • Odjezdová návěstidla: svými návěstmi mohou dovolovat odjezd z dopravny s kolejovým rozvětvením a mohou platit buď jen pro vlaky nebo pro vlaky a posun. Jejich základní návěstí je návěst Stůj.
  • Cestová návěstidla: se zřizují pro dovolení jízdy z koleje na jinou navazující kolej ve stanici, do jiného obvodu stanice nebo pro ukončení vlakové cesty na konci kusé koleje. Obvykle platí pro vlaky a posun. Jejich základní návěstí je návěst Stůj.
  • Krycí návěstidla kryjí výhybky na širé trati (nákladiště, vlečky) nebo přejezdy. Jejich základní návěstí může být i Volno. Nově se krycí návěstidla zpravidla nezřizují, v případě nutnosti krýt výhybku na širé trati se situace řeší tak, že tyto výhybky jsou začleněny do obvodu nějaké dopravny (jsou tedy kryty jinými hlavními návěstidly).
  • Oddílová návěstidla (hlásek, hradel, automatických hradel, automatického bloku) se umisťují na širé trati a rozdělují mezistaniční úsek na traťové oddíly. Oddílová návěstidla automatického bloku zároveň informují o návěsti následujícího návěstidla. Základní návěstí oddílových návěstidel je návěst Stůj, u oddílových návěstidel automatického bloku návěst Volno, vyjma posledního návěstidla automatického bloku před vjezdovým návěstidlem, kde je základní návěst „Výstraha“.
  • Návěstidla dopravny Portál: jsou umístěna před portálem tunelu, a dovolují nebo zakazují jízdu do následujícího traťového oddílu. Ohraničují začátek dopravny Portál.

Související články

editovat