Seřaďovací návěstidlo

Seřaďovací návěstidlo je nepřenosné návěstidlo platné jen pro posun.

Seřaďovací návěstidlo sovětského původu na nádraží Praha Smíchov

V minulosti se používala seřaďovací návěstidla mechanická ve tvaru modré, bíle orámované čtvercové desky postavené na špičku. V této poloze se jednalo o návěst „Posun zakázán“, ve sklopené (tj. vodorovné) poloze se jednalo o návěst „Posun dovolen“. Je možné je vidět např. ve stanici Martinice v Krkonoších, Moravské Budějovice či Hrušovany nad Jevišovkou.

V současnosti je naprostá většina seřaďovacích návěstidel světelných. Na seřaďovacím návěstidle může svítit buď bílé (návěst „Posun dovolen“) nebo modré světlo (návěst „Posun zakázán“). Světelná seřaďovací návěstidla mohou být stožárová nebo trpasličí.

U dlouhých výtažných kolejí a v místech se špatnou viditelností se zřizují opakovací seřaďovací návěstidla, které předvěstí návěst na kmenovém seřaďovacím návěstidle. V případě, že je na kmenovém seřaďovacím návěstidle návěst „Posun zakázán“ (modré světlo), opakovací návěstidlo je zhaslé, v opačném případě svítí jak na kmenovém, tak na opakovacím návěstidle bílé světlo, tj. návěst „Posun dovolen“.