Nástroj

fyzický předmět, který může být použit k dosažení cíle

Nástroj je pracovní prostředek, pomůcka k zpracování něčeho (pracovní nástroj, řemeslnický nástroj, chirurgický nástroj aj.), příp. výrobní pomůcka sloužící při ručním nebo strojním obrábění ke změně velikosti nebo tvaru opracovávaného předmětu, k upnutí předmětu atp.

Jednoduchá samostatná součást většího systému, která rozšiřuje schopnost tohoto systému působit na okolí. Základní nástroje, používané přímo člověkem, vycházejí obvykle z principu jednoduchých strojů a obvykle zvyšují schopnosti lidských rukou, popřípadě nohou. Za nástroj jsou označovány i jednodušší součásti větších strojů (např. soustružnický nůž). Obecně v průmyslu existuje soustava stroj-nástroj-upínač (přípravek)- obrobek (výkovek) apod. pro technologii obrábění, tváření atd.[1]

Nástroj – prostředek k uskutečnění určité činnosti, eventuálně slouží k vyjádření výsledků k dané činnosti. Nástroj bývá svázán s určitou konkrétní technikou či s nějakým reálným technologickým či společenským postupem či procesem. Pro vývoj však není třeba technologií rozumět.[2]

Historie

editovat

Nejstaršími doloženými jsou nástroje kamenné (přes 2,6 miliónu let staré),[3] obvykle vyrobené z lávy nebo ze silicitů a křemenů (sekáče, protobifasy, otloukače, drasadla, škrabadla aj.). Starší artefakty nemusejí být nástroji a mohou je vyrábět i šimpanzi.[4] Později se typickým nástrojem stává pěstní klín. Nástroje se vyráběly z předmětů nalezených v přírodě. Postupně se nástroje miniaturizují.[5]

Existují také hypotézy o možném využívání nástrojů druhohorními dinosaury. Tyto domněnky však zatím zůstávají pouze v rovině nepodložených spekulací.[6]

Pracovní nástroje

editovat
 
Nosič na nářadí
 
Typ těžkého nářadí - francouzský klíč

Měřidla

editovat

Počítadla

editovat

Dle kontextu může být k pojmu „nástroj“ synonymem pojem „nářadí“, který může také vyjadřovat sadu nástrojů. Sada nástrojů určených k jiné než řemeslnické činnosti se může označovat náčiní (tělocvičné náčiní, rybářské náčiní apod.).

Hudební nástroj

editovat

Hudební nástroj je zařízení (nástroj) k vydávání tónů a zvuků používaných v hudbě; prostředek k provozování hudby.

Nástroje v živočišné říši

editovat

Nástroje využívají i někteří živočichové ve volné přírodě k dosažení potravy, např.

 • vyšší primáti: stébla trav a klacíky při lovu termitů v termitišti či mravenců v mraveništi; kamenná kladiva, kamenné kovadliny, balanční klíny při rozbíjení tvrdých skořápek;[7] dřevěné a kamenné nástroje ke krájení plodů chlebovníku afrického (Treculia africana) šimpanzi hornoguinejskými v pohoří Nimba, na hranicích Libérie, Guiney a Pobřeží slonoviny;[8][9]
 • vydra mořská: kamenná kladiva, kamenné kovadliny k otevírání schránek mlžů;[10]
 • vrána novokaledonská (Corvus moneduloides): užívá klacíky aj. a upravuje je, aby vytáhla ukrytý hmyz.

Používání daného nástroje se mohou evolučně naučit již během několika let.[11] K naučení se užívání nástrojů ale nemusí být potřeba nápodoba či evoluce v několika generacích.[12] Odborníci se v definici používání nástrojů v živočišné říši neshodují;[zdroj?] případným dalším příkladem je chobotnice žilkovaná (Amphioctopus marginatus): na mořském dně je schopna přenést skořápky kokosových ořechů a při ohrožení je spojit a vytvořit kulovitou skrýš.

Význam slova „nástroj“

editovat

Význam slova „nástroj“ je také: prostředek sloužící k uskutečňování (provádění, šíření, dosažení) něčeho. Příklady použití: právní nástroj, resp. nástroj práva, administrativní nástroj, územní plánování jako nástroj veřejné správy, nástroj obrany proti terorismu, marketingový nástroj, nástroj cizí vůle, „udělejte ze své vůle nástroj svého jednání“ apod.

Reference

editovat
 1. PRECLÍK, Vratislav: Průmysl 4.0 a jeho základní koncept, in Strojař: časopis Masarykovy akademie práce, leden – červen 2019, roč.XXVIII. , dvojčíslo 1, 2 . ISSN 1213-0591, registrace Ministerstva kultury ČR E13559, str. 1 - 11
 2. Arizona State University. Can technology improve even though people don't understand what they are doing?. phys.org [online]. 2019-04-01 [cit. 2022-11-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 3. Arizona State University. Oldest flaked stone tools point to the repeated invention of stone tools. phys.org [online]. 2019-06-03 [cit. 2022-11-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 4. HOUSER, Pavel. Nejstarší lidské kamenné nástroje. sciencemag.cz [online]. 2019-07-02 [cit. 2022-11-27]. Dostupné online. 
 5. CLARK, Carol. From Stone Age chips to microchips: How tiny tools may have made us human. phys.org [online]. 2019-03-12 [cit. 2022-11-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 6. SOCHA, Vladimír. Není zcela vyloučené, že by dinosauři mohli používat nástroje. iDNES.cz [online]. 2021-07-03 [cit. 2022-11-27]. Dostupné online. 
 7. VANČATOVÁ, Marina. Etologie primátů: Používání nástrojů primáty. In: E-learningová podpora mezioborové integrace výuky tématu vědomí na UP Olomouc [online]. 8. 12. 2012 [cit. 25. 7. 2017]. Dostupné z: http://pfyziollfup.upol.cz/castwiki/?p=3467
 8. WALKER, Matt. Chimps use cleavers to chop food. BBC News [online]. 2009-12-24 [cit. 2022-11-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 9. KOOPS, Kathelijne; MCGREW, William C.; MATSUZAWA, Tetsuro. Do chimpanzees (Pan troglodytes) use cleavers and anvils to fracture Treculia africana fruits? Preliminary data on a new form of percussive technology. S. 175–178. Primates [online]. 2010-04. Roč. 51, čís. 2, s. 175–178. Dostupné online. DOI 10.1007/s10329-009-0178-6. (anglicky) 
 10. HOUSER, Pavel. Vydří archeologie, co to vůbec je?. sciencemag.cz [online]. 2019-03-26 [cit. 2022-11-27]. Dostupné online. 
 11. YIRKA, Bob. Macaques learn to crack open oil palm nuts with rocks in just 13 years. phys.org [online]. 2019-09-07 [cit. 2022-11-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 12. University of Birmingham. Chimpanzees can learn how to use tools without observing others. phys.org [online]. 2017-09-28 [cit. 2022-11-27]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

editovat