Otevřít hlavní menu

Mensa gymnázium, o.p.s. (MG) je pražské soukromé osmileté gymnázium, jehož zřizovatelem je sdružení Mensa Česká republika a které do roku 2010 neslo název Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. (OGB). Posláním školy je poskytovat vzdělání intelektově nadprůměrným dětem s přihlédnutím k jejich zvláštnostem a specifickým vzdělávacím potřebám. Podmínkou přijetí je úspěšné absolvování vstupního testu do Mensy ČR (inteligenční kvocient nad 130). Podle svých webových stránek se výhradně nadaným studentům věnuje jako jediné gymnázium v ČR.[1] Nabízí osmileté všeobecně zaměřené studium s možností širokého výběru volitelných předmětů.

Mensa gymnázium, o.p.s.
Mensa gymnázium-Řepy20131022a.jpg
Zkratka MG
Zřizovatel Mensa ČR
IČO 25058843
Ředitel Mgr. Magda Kindlová
Zástupce Mgr. Marcela Fatrová
Mgr. Václav Brdek
Adresa Španielova 1111/19
163 00  Praha 6 – Řepy
Zeměpisné souřadnice
Datum založení 1. září 1993
Počet žáků 198 (kapacita)
Oficiální web http://www.mensagymnazium.cz
Obory vzdělávání
 • 79-41-K/81 Gymnázium
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Interiér školy – chodba v 1. patře
Vstupní dveře gymnázia

Gymnázium sídlí v Praze 6Řepích, v jižní části školního areálu v ulici Španielově 19, v městské části Praha 17. Škola má kapacitu 198 studentů. V žebříčku státních maturit ve školním roce 2010/2011 se škola celorepublikově umístila na 18.–19. místě.[2]

Charakteristika studiaEditovat

Mensa gymnázium je soukromou školou poskytující úplné všeobecné středoškolské vzdělání gymnaziálního typu mimořádně nadaným studentům.[3] Gymnázium je určeno dětem, které vzhledem ke svým nadprůměrným intelektovým schopnostem potřebují nadstandardní péči,[4] spočívající v individuálním přístupu pedagogickém i psychologickém. Škola nabízí specifický přístup i pro studenty, jejichž nadání doprovázejí specifické poruchy učení, ADHD, Aspergerův syndrom apod.[5]

Studentům je již od primy umožněna profilace pomocí kroužků a seminárních prací. Od sekundy si vybírají volitelné předměty[5] Výuka některých předmětů probíhá ve věkově smíšených skupinách podle úrovně a zájmu, některé obory jsou vyučovány na katedrách vysokých škol.[6] Také je kladen důraz na jazykovou průpravu, zejména v angličtině.[4] Cílem školy je rozvoj logického myšlení, tvořivosti a samostatnosti.

Základní podmínkou přijetí na gymnázium je úspěšné absolvování vstupního testu do organizace Mensy Česká republika, tedy mít inteligenční kvocient nad 130. Součástí přijímacího řízení jsou od školního roku 2017/2018 i povinné jednotné přijímací zkoušky pro osmiletá gymnázia. Doba studia je osmiletá, ale individuálně lze přijmout studenty i do vyšších ročníků.

Podle předsedy Mensy ČR Tomáše Blumensteina (v roce 2010) žádná jiná střední škola v Česku není přímo specializovaná na nadané děti a vlastní gymnázium nemá žádná jiná národní Mensa ve světě.[7]

Mimoškolní aktivityEditovat

Mensa gymnázium nabízí kromě standardní výuky i různé nehodnocené kroužky a zájmové činnosti: chemický kroužek, genealogický (rodopisný) kroužek, debatní klub, školní časopis, výtvarný kroužek, deskové hry, šachový kroužek, kroužek bridže ad. Studenti mají také možnost navštěvovat jakýkoliv předmět (tedy i ten, jenž nemají zapsaný jako hodnocený) jako kroužek.

V rámci školy funguje Studentská rada, jejíž schůzí se účastní dva zástupci z každé třídy. Ti jsou navrhováni žáky své třídy a následně dva z nich vybráni (nejčastěji většinovým hlasováním). Studentská rada má za úkol zprostředkovávat komunikaci mezi vedením školy a studentstvem, její předseda a místopředseda jsou voleni na začátku každého školního roku.[8]

Historie a souvislostiEditovat

Vznik školyEditovat

Gymnázium vzniklo v roce 1993 z podnětu skupiny rodičů, většinou členů sdružení Mensa Česká republika, kteří chtěli zajistit vzdělání dětem, které se díky svým schopnostem vymykají běžnému standardu, a proto potřebují zvláštní péči a specifický přístup.[6][9]

Spoluautorkami Projektu soukromého osmiletého „Mensa gymnázia“ v roce 1992 byly Kateřina Havlíčková[10] a psycholožka Eva Vondráková.[11] Školu uváděl do provozu její tehdejší ředitel PhDr. Tomáš Houška, revolučně smýšlející pedagog,[12] který prosazoval diferencovaný přístup ke studentům a jejich větší svobodu a výrazný podíl na organizaci školy i její obsahové náplni.[5]

První studenti nastoupili v září 1993.[13] Zřizovatelkou školy byla Kateřina Havlíčková, která ji v roce 1996 převedla na občanské sdružení Mensa ČR, s nímž škola od počátku úzce spolupracovala.[5] Jak škola rostla, vystřídala během své dosavadní existence postupně pět míst.

 
Sídla školy A → B → C → D → E a Štefánikova hvězdárna H na mapě Prahy (otištěno i ve sborníku školy, 2013).
 
Bývalé sídlo Osmiletého gymnázia Buďánka v Praze-Hlubočepích, Pod Žvahovem (2005–2010)
 
Původní fasáda současného sídla školy v Praze-Řepích před zateplením (červen 2011)

Sídla a názvy školyEditovat

A. Zpočátku škola sídlila v budově tehdejšího Domu dětí a mládeže Buďánka (na adrese Nad Buďánkami II 1841/17, Praha 5 – Smíchov, na křižovatce s ulicí Nad Zámečnicí) v blízkosti bývalé dělnické kolonie Buďánka, dle které tak škola získala svůj původní název Osmileté gymnázium Buďánka.[5] V této budově bylo gymnázium jen jeden rok.

B. Od roku 1994 škola sídlila v nájmu v bývalé administrativní budově v majetku Dopravních podniků na adrese Voctářova 18, Praha 8 – Libeň (jižně od ulice Koželužské, budova dnes již neexistuje). Dle pamětníků to byly nízké dřevěné baráky, které byly později zbořeny. První tři týdny v září 1994, než se škola usídlila zde poblíž Palmovky, probíhalo vyučování v učebnách Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (v Sokolovské ulici v Praze 8 – Karlíně); tehdy měla škola již 5 tříd.[14]

C. Během školního roku 1996/1997, kdy výuka probíhala zčásti na dvou místech, se škola přemístila do budovy v ulici Holečkova v Praze 5 – Smíchově, odkud se roku 2005 odstěhovala do větších prostor i kvůli nevyhovujícímu technickému stavu původní budovy.[12]

D. Od září 2005 škola sídlila na adrese ulici Pod Žvahovem v Praze 5 – Hlubočepách, v západní polovině budovy bývalé Základní školy Pod Žvahovem, která zde existovala do srpna 2004, kdy byla sloučena se základní školou Barrandov na Chaplinově náměstí. V této budově v majetku městské části Praha 5 bylo gymnázium v nájmu společně s Tanečním centrem Praha – konzervatoří.[9] V roce 2007 obdrželo gymnázium výpověď z nájmu, který měl tak skončit roku 2009, ale MČ Praha 5 se s gymnáziem dohodla na prodloužení výpovědní doby o další školní rok, aby mu umožnila zajistit si jiné vhodné prostory, a nájem byl proto ukončen až k 31. srpnu 2010.[15]

E. Od září 2010 škola sídlí v ulici Španielova v Praze 6 – Řepích, v jižní části školního areálu, který zde přiléhá k ulici Bendově. Zbytek areálu, který je v majetku městské části Praha 17, zaujímá Základní škola Jana Wericha.[16] V prostorách, kde je dnes gymnázium, předtím dočasně sídlila Základní umělecká škola Blatiny po dobu rekonstrukce své budovy. V minulosti v těchto místech stávala osada Blatiny, která v 80. letech 20. století zanikla, ustoupivši nově budovanému sídlišti Řepy. V roce 2011 byly všechny fasády areálu zatepleny a nově získaly převažující žlutou barvu. Od 8. října 2010 škola nese název Mensa gymnázium, o.p.s. Právní forma školy je obecně prospěšná společnost.[17]

Ředitelé školyEditovat

Prvním ředitelem školy byl v letech 1993 až 1998 Tomáš Houška, pozdější spoluautor scénáře filmu Gympl.[18] Po něm následovali Dana Makovičková, pak krátce Ivana Juřičková a od roku 2002 Václav Řešátko.[19] Současnou ředitelkou školy je od roku 2007Magda Kindlová.
Ředitele MG jmenuje Správní rada MG.[3]

ZajímavostiEditovat

Zakladatelka školy Kateřina Havlíčková obdržela v roce 2012 Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně za „zásluhu o rozvoj vzdělávacích programů a komplexní péče o mimořádně nadané děti v ČR“ jako „zakladatelka a manažerka Gymnázia Mensa a Dětské mensy zaměřené na pomoc rodičům a školám vzdělávajícím nadané děti“.[20] V roce 2010 rovněž obdržela jako první Češka od Americké nadace Mensa Education & Research Foundation (MERF) Mezinárodní cenu za přínos pro společnost (The International Award for Benefit to Society), konkrétně „pro své systematické a neúprosné úsilí při podpoře a pomoci nadaným dětem“ v České republice.[21] Kateřina Havlíčková sama uvádí, že myšlenka na založení mensovního gymnázia se zrodila v její hlavě koncem prosince 1989.[13]

V roce 2013 byl vydán sborník školy, věnovaný její historii i současné podobě. Brožura s názvem Škola jinak : Sborník ke 20. výročí založení Mensa gymnázia, o.p.s. obsahuje 18 kapitol. Úvodní příspěvky napsali předseda Mensy ČR Tomáš Blumenstein, starostka MČ Praha 17 Jitka Synková, ředitelka partnerské školy pro mimořádně nadané děti v Bratislavě Jolana Laznibatová, první ředitel školy Tomáš Houška a současná ředitelka Magda Kindlová. Následují příspěvky jednotlivých pedagogů školy o specifikách práce s nadanými studenty v různých předmětech, mezi nimi též typologie nadaných z pohledu školní psycholožky, postřehy asistenta nadaných dětí s Aspergerovým syndromem či zajímavosti o geologickém podloží sídel školy. Vzpomínky bývalých studentů školy a odpovědi současných studentů, proč chodí rádi na Mensa gymnázium, jsou doplněny příspěvky několika rodičů. [22]

Významní absolventiEditovat

ReferenceEditovat

 1. http://www.mensagymnazium.cz/, 5. 6. 2010
 2. http://www.mensagymnazium.cz/pdf/vyrocni-zprava-10-11.pdf
 3. a b Statut Osmiletého gymnázia Buďánka, o.p.s. Dostupný online
 4. a b http://www.stredniskoly.cz/skola/600005593.html
 5. a b c d e http://www.mensagymnazium.cz/cs/skola/o-skole
 6. a b http://casopis.mensa.cz/nadane_deti/osmilete_gymnazium_budanka.html
 7. KUCHYŇOVÁ, Zdeňka. Česká Mensa má jako jediná na světě vlastní gymnázium [online]. Český rozhlas Radio Praha, 2010-07-30 [cit. 2013-11-07]. Dostupné online. 
 8. Řád studentské rady [online]. Studentská rada OGB, 2009-10-21 [cit. 2012-10-01]. Dostupné online. 
 9. a b PETERKA, Roman. Škola, kde se nezvoní. Pražská pětka. Únor 2006, čís. 2/2006, s. 10-13. Dostupné online [archivní odkaz]. 
 10. MELNIČUK, Petr. Nejchytřejší mezi chytrými. Hospodářské noviny [online]. 2004-10-22 [cit. 2013-11-07]. Dostupné online. 
 11. VOPÁLENSKÁ, Lucie. Výuka mimořádně nadaných dětí [online]. Český rozhlas 6, pořad Studio STOP, 2002-05-16 [cit. 2012-10-01]. Dostupné online. 
 12. a b KONRÁDOVÁ, Petra. Nadané děti překážejí. Reflex. 2005-04-28, roč. 16, čís. 17, s. 24-26. Dostupné online. ISSN 0862-6634. 
 13. a b SVOBODOVÁ, Hana. Rozhovor s Kateřinou Havlíčkovou [online]. Mensa ČR, [200-] [cit. 2012-10-01]. Dostupné online. 
 14. Škola jinak : Sborník ke 20. výročí založení Mensa gymnázia, o.p.s.. Příprava vydání Marcela Fatrová, Barbora Kosíková. Praha: Mensa gymnázium, 2013. 46 s. S. 6, 42-45. 
 15. Smlouva s Gymnáziem Buďánka prodloužena. Pražská pětka č. 7/2009 (01.07.2009), s. 6. Nedostupné online Archivováno 30. 8. 2011 na Wayback Machine; Gymnázium Buďánka požádalo o ukončení nájemní smlouvy. Pražská pětka č. 8/2010 (02.08.2010), s. 7. Nedostupné online Archivováno 30. 8. 2011 na Wayback Machine; Tisková zpráva MČ Praha 5 z 28.07.2010 Archivováno 17. 5. 2014 na Wayback Machine
 16. Usnesení Rady MČ Praha 17 z 28.04.2010; Zprávy z radnice. Řepská sedmnáctka. Červen 2010, roč. 16, čís. 6, s. 4. Dostupné online [PDF]. 
 17. Obchodní rejstřík na www.justice.cz (IČ 25058843); Rejstřík škol MŠMT (IZO 049232886)
 18. http://www.phatbeatz.cz/o-gymplu-s-tomasem-houskou
 19. Výroční zprávy MG (OGB). www.mensagymnazium.cz [online]. [cit. 2010-11-03]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-02-15. 
 20. Ministr Dobeš předal vynikajícím pedagogům Medaile MŠMT [online]. Praha: Vzdělání.CZ, 2012-03-28 [cit. 2013-11-07]. Dostupné online.  [archivováno 2014-05-17]
 21. Česká průkopnice vzdělávání nadaných dětí získala významné mezinárodní ocenění [online]. Mensa ČR, 2010-04-26 [cit. 2013-11-07]. Dostupné online. 
 22. Oslava 20 let výročí Mensa gymnázia, o.p.s. [online]. Mensa ČR, 2010-10-10 [cit. 2013-11-07]. Dostupné online. 
 23. Ta naše povaha česká. Příliš chytré děti [online]. Česká televize, 2012 [cit. 2012-10-01]. Dostupné online. 
 24. a b ŠPULÁK, Jaroslav. Jakub Ondra a Štěpán Krtička: Ulice odhalí, co v sobě muzikant má [online]. Novinky.cz, 2018-03-11 [cit. 2018-04-26]. Dostupné online. 
 25. MACICH, Jiří. Michal Illich: Google je naše konkurence, nikoli vzor [online]. interval.cz, 2005-10-10 [cit. 2012-10-01]. Dostupné online. 

LiteraturaEditovat

 • Škola jinak : Sborník ke 20. výročí založení Mensa gymnázia, o.p.s.. Příprava vydání Marcela Fatrová, Barbora Kosíková. Praha: Mensa gymnázium, 2013. 46 s. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat