Nadání je první stupeň míry schopnosti, jedná se o vyvinuté vlohy nebo souhrn specifických vloh. Příkladem může být hudební nadání – například schopnost komponovat, dirigovat nebo hrát na hudební nástroj. Zde se k hudebnímu sluchu pojí jemná motorika pro hru na hudební nástroj, prostorová představivost a hudební představivost – to znamená schopnost ve své představivosti slyšet hru různých nástrojů již existujících skladeb nebo při komponování ve své fantazii slyšet souhru nástrojů zatím neexistující skladby.

V jiném významu je nadání též starší podoba slova nadace (účelové sdružení majetku, zřízené zakladatelem k dosahování společensky nebo hospodářsky užitečných cílů).

Související články editovat

Literatura editovat

  • JURÁŠKOVÁ, J.: Vzdělávaní nadaných žáků. IPPP ČR, Praha 2008
  • HŘÍBKOVÁ, L.: Nadání a nadaní. Karolinum, Praha 2007
  • MUDRÁK, J.: Nadané děti a jejich rozvoj. Grada, Praha, 2015.
  • MÖNKS, F. Naše dítě je velmi nadané : rukověť pro rodiče a učitele. Grada, Praha 2002
  • DACEY, J. S. – LENNON, K. H.: Kreativita. Grada, Praha 2000.

Externí odkazy editovat