Kresol

skupina chemických sloučenin
(přesměrováno z Krezol)

Kresoly, též hydroxytolueny nebo methylfenoly, jsou organické sloučeniny. Jejich molekuly jsou tvořeny benzenovým jádrem, na něž je vázána jedna methylová a jedna hydroxylová skupina. Podle vzájemné polohy těchto skupin se rozlišují:

Kresol
Strukturní vzorec o-kresolu

Strukturní vzorec o-kresolu

Obecné
Systematický název methylfenol
Sumární vzorec C7H8O
Vzhled bezbarvá kapalina
Identifikace
Registrační číslo CAS
Vlastnosti
Molární hmotnost 108,141 g/mol
Bezpečnost
Vysoce hořlavý
Vysoce hořlavý (F)
Toxický
Toxický (T)
R-věty R11 R36/38 R48/23/24/25
S-věty S53 S45
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Vlastnosti a použití kresolůEditovat

Všechny tři kresoly jsou obsaženy v černouhelném dehtu. Svými vlastnostmi se velmi podobají fenolu. Podobně jako on to jsou bezbarvé krystalické látky, za normálních podmínek jsou to buď látky pevné nebo kapalné. Jejich teploty tání jsou v blízkosti pokojové teploty. Na rozdíl od fenolu však mají o něco méně kyselý charakter (kvůli +I efektu methylové skupiny). Velký význam má jejich směs nazývaná trikresol, která se používá při impregnaci dřeva, výrobě kresolformaldehydových polymerů a jako antiseptikum.

Izomer o-kresol m-kresol p-kresol
Vzorec      
Systematický název 2-methylfenol,
2-hydroxy-1-methylbenzen
3-methylfenol,
3-hydroxy-1-methylbenzen
4-methylfenol,
4-hydroxy-1-methylbenzen
Semisystematický název 2-hydroxytoluen 3-hydroxytoluen 4-hydroxytoluen
Sumární vzorec CH3C6H4OH CH3C6H4OH CH3C6H4OH
Molární hmotnost 108,14 g/mol 108,14 g/mol 108,14 g/mol
Teplota tání 29,8 °C 11,8 °C 35,5 °C
Teplota varu 191 °C 202 °C 201,9 °C
Teplota vzplanutí 81 °C 86 °C 86 °C
Hustota 1,05 g/cm3 1,03 g/cm3 1,02 g/cm3
Registrační číslo CAS 95-48-7 108-39-4 106-44-5

Externí odkazyEditovat