Křížek (hudba)

značka pro zvýšení tónu v notovém zápisu o půltón
Tento článek je o hudebním symbolu. Další významy jsou uvedeny na stránce Křížek.

Křížek (německy Kreuz, italsky diesis[pozn. 1], francouzsky dièse, anglicky sharp[pozn. 2]) je jedna ze základních posuvek v hudební notaci. Znamená, že se mají označené noty zahrát či zazpívat o jeden půltón výše. Je opakem béčka, které dané noty o půltón naopak snižuje. Značka křížku, ♯, se zapisuje v předznamenání (pak platí pro všechny tyto noty v osnově, není-li uvedeno jinak) nebo jako posuvka ke konkrétní notě, přičemž pak platí pro všechny následující noty téže výšky (ve stejné oktávě) do konce taktu. Platnost křížku je rušena jinou posuvkou.

Nota C označená křížkem, čímž se z ní stává nota cis

Křížkem zvýšené tóny mají příponu -is (tedy ais, his, cis atd.). U tónu B se nepoužívá, B je samo o sobě snížený tón (technicky H♭) a lze jej pouze odrazit na tón H.[pozn. 3]

Za předpokladu, že je užito rovnoměrně temperovaného ladění, platí takzvaná enharmonická záměna, tedy například, že tón his (H♯) zní stejně jako C (bez posuvky).

VariantyEditovat

Neformálně nebo při nedostupnosti speciálních znaků se značka ♯ běžně (ovšem nesprávně) nahrazuje symbolem #.

Dvojkřížek (značka 𝄪) označuje, že má být původní nota zvýšena o dva půltóny, tedy o jeden celý tón. Používá se zejména u tónů již zvýšených v předznamenání.[pozn. 4] Dvojzvýšené tóny mají koncovku -isis. Aby se dvojkřížek vyrušil a místo něj platil zpět křížek obyčejný (tedy zvýšení pouze o jeden půltón), se dříve používal u takové noty zápis ♮♯ (odrážka + křížek). V moderní notaci se však tato odrážka často vynechává. Samotná odrážka (♮) každopádně znamená zrušení všech posuvek, včetně předznamenaných.

Trojkřížek (značka ♯𝄪) je symbol označující zvýšení o tři půltóny. Vyskytuje se vzácně.

Mikrotónové posuvkyEditovat

Půlkřížek (značka  ) notu zvyšuje o polovinu půltónu, tedy o čtvrt tónu (50 centů). Opakem půlkřížku je půlbé.

Tříčtvrttónovýkřížek (značka  ) zvyšuje notu o tři čtvrtě tónu (150 centů).

 
Kvintový kruh

Pořadí křížků v předznamenáníEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Kvintový kruh.

V předznamenání skladby se křížky zapisují v následujícím pořadí: fis, cis, gis, dis, ais, eis, his, tedy po kvintách nahoru. V houslovém klíči se umisťují co nejvýše na osnovu (nejvýše je křížek u tónu G), platí ovšem pro daný tón ve všech oktávách.

S každým dalším křížkem se změní tónina, ve které se skladba nalézá (durová tónina bez předznamenání se nazývá C dur, s přibývajícími křížky následují G dur, D dur, A dur, E dur, H dur, Fis dur (F♯ dur) a nakonec Cis dur (C♯ dur), která má zvýšených všech sedm tónů stupnice – viz kvintový kruh. Názvy mollových tónin téhož předznamenání jsou posunuté o malou tercii směrem dolů (tedy bez předznamenání a moll, dále e moll, h moll atd.; viz vnitřní stranu kruhu).

Při změně tóniny, kdy se ruší jen některé křížky v předznamenání, je možné tuto změnu označit více způsoby – buď se pouze odrazí rušené křížky, nebo se vedle odrážek vyznačí i ponechané křížky, nebo se napíše pouze předznamenání (křížky) nové tóniny bez ohledu na tóninu předešlou. Naopak při změně tóniny směrem nahoru (např. přechod z G dur do E dur) lze vyznačit pouze přidávané křížky, nebo (častěji) všechny křížky nové tóniny.

UnicodeEditovat

Kódy symbolů zařazených do Unicode:

  • U+266F ♯ MUSIC SHARP SIGN (HTML ♯ · ♯)
  • U+1D12A 𝄪 MUSICAL SYMBOL DOUBLE SHARP (HTML 𝄪)
  • U+1D130 𝄰 MUSICAL SYMBOL SHARP UP (HTML 𝄰)
  • U+1D131 𝄱 MUSICAL SYMBOL SHARP DOWN (HTML 𝄱)
  • U+1D132 𝄲 MUSICAL SYMBOL QUARTER TONE SHARP (HTML 𝄲)

PoznámkyEditovat

  1. Výraz diesis znamená také mikrotonální rozdíl enharmonických tónů v čistém ladění. V českém úzu má pouze tento význam.
  2. Výraz sharp v angličtině nahrazuje i příponu -is pro zvýšené tóny, např. Cis je v angl. C sharp, doslova „C ostré“.
  3. V anglosaském prostředí se nota H označuje jako B a nota B jako B♭, tudíž tam zápis B♯ existuje.
  4. Prostý křížek před notou křížkovanou v předznamenání znamená toliko obnovení či připomínku platnosti tohoto křížku, nikoli další zvýšení.

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Sharp (music) na anglické Wikipedii.


Externí odkazyEditovat