Posuvka

označení noty v notovém zápise, která je mimo danou tóninu, takže je posunuta o půltón nahoru či dolů
Tento článek pojednává o hudební značce. Možná hledáte: posuvka – posuvné měřítko.

Posuvky jsou značky pro zvýšení nebo snížení výšky tónů v notovém záznamu.

Mezi posuvky patří tzv. křížky (zvýšení o půltón, značka ♯), dvojkřížky (zvýšení o celý tón, tj. dva půltóny, značka 𝄪), (snížení o půltón, značka ♭), dvojité bé (snížení o celý tón, značka 𝄫) a odrážka (ruší předchozí zvýšení či snížení tónu, značka ♮). Křížek na konec názvu noty přidává koncovku -is (fis, cis, atd.), béčko -es (hes, es, atd.).

Základní typy posuvek jsou obsaženy v kódu Unicode:

Znak
Název
v Unicodu
music flat signmusic natural signmusic sharp signmusic symbol double sharpmusic symbol double flat
Kódovánídechexdechexdechexdechexdechex
Unicode9837U+266D9838U+266E9839U+266F119082U+1D12A119083U+1D12B
UTF-8226 153 173e2 99 ad226 153 174e2 99 ae226 153 175e2 99 af240 157 132 170f0 9d 84 aa240 157 132 171f0 9d 84 ab
UTF-169837266d9838266e9839266f55412 56618d874 dd2a55412 56619d874 dd2b
Číselná entita♭♭♮♮♯♯𝄪𝄪𝄫𝄫

Mikrotónové posuvky

editovat

Pro rozlišení jemnější než půltón se někdy užívají samostatné značky. Některé z nich jsou rovněž zahrnuty do Unicode:

Znak      𝄲𝄳
Název
v Unicodu
music symbol flat upmusic symbol flat downmusic symbol natural upmusic symbol natural downmusic symbol sharp upmusic symbol sharp downmusic symbol quarter tone sharpmusic symbol quarter tone flat
Kódovánídechexdechexdechexdechexdechexdechexdechexdechex
Unicode119084U+1D12C119085U+1D12D119086U+1D12E119087U+1D12F119088U+1D130119089U+1D131119090U+1D132119091U+1D133
UTF-8240 157 132 172f0 9d 84 ac240 157 132 173f0 9d 84 ad240 157 132 174f0 9d 84 ae240 157 132 175f0 9d 84 af240 157 132 176f0 9d 84 b0240 157 132 177f0 9d 84 b1240 157 132 178f0 9d 84 b2240 157 132 179f0 9d 84 b3
UTF-1655412 56620d874 dd2c55412 56621d874 dd2d55412 56622d874 dd2e55412 56623d874 dd2f55412 56624d874 dd3055412 56625d874 dd3155412 56626d874 dd3255412 56627d874 dd33
Číselná entita𝄬𝄬𝄭𝄭𝄮𝄮𝄯𝄯𝄰𝄰𝄱𝄱𝄲𝄲𝄳𝄳

Další značky, které do Unicode zařazeny nejsou:

Umístění posuvek

editovat

Základní způsob užití je umístění posuvky před tón, který jí má být zvýšen či snížen. Je-li potřeba v souzvuku označit více tónů, umístí se příslušná posuvka před každý z nich; mělo-li by dojít k jejich kolizi lze některé z nich horizontálně posunout:

 

Má-li posuvka platit pro celou skladbu nebo její ucelenou část, umísťuje se do tzv. předznamenání. Taková posuvka nepředstavuje odchylku od charakteru výchozí tóniny, ale naopak tento charakter teprve utváří. Má-li v průběhu skladby dojít ke změně předznamenání, označí se takový předěl obvykle dvojitou taktovou čarou a uvede se celé předznamenání nové, včetně posuvek, které zůstávají v platnosti. Nadbytečné posuvky starého předznamenání se „zruší“ odrážkami:

 

Platnost posuvek

editovat

Změna daná posuvkou platí pro konkrétní tón jen do konce taktu. Tam její účinnost končí a noty se dále interpretují opět ve výšce dané tóninou.

Výjimkou jsou posuvky v předznamenání, které platí obvykle pro celou skladbu nebo alespoň její část a uvádějí se na začátku každé řádky notového záznamu. Posuvky z předznamenání navíc platí nejen pro daný tón, ale i pro stejnojmenný tón ve všech oktávách.

Značí se: křížek, béčko, odrážka   dvojkřížek, dvojbéčko  

Externí odkazy

editovat