Iónský sloh anebo iónský styl či iónský řád (v širším smyslu) byl jeden z architektonických stylů starověkého Řecka. Pojem iónský řád v užším smyslu označuje jen sloupový řád tohoto slohu, tedy ionský sloup.

Architektonické součásti iónského řadu:
1 – tympanon, 2 – akrotérion, 3 – sima, 4 – římsa, 7 – vlys, 13 – třikrát odstupněný architráv, 14 – hlavice, 17 – dřík, 18 – kanelování, 19 – stylobat, 20 – voluta, 21 – echinus zdobený vejcovcem, 23 – patka, 24 – torus

Vznik a vývoj editovat

Vyhranil se pravděpodobně v maloasijské architektuře iónských řeckých osad. Je možno ho doložit už v 6. století př. n. l., ale až o století později se dostává na pevninu evropského Řecka.

Charakteristika editovat

 
Detail iónské hlavice

Iónský sloup je štíhlejší, vyšší, řidčeji kanelovaný než sloup dórský. Na rozdíl od dórských sloupů počínají ionské patkou. Ukončeny jsou pak hlavicí s charakteristickými volutovými výběžky. Trámování tvoří třikrát odstupňovaný architráv, vlys je vyplněn zpravidla souvislým pásmem reliéfů a dekorativně utvářenou římsou. Pro iónský styl je příznačná zjemnělá vznešenost, odlehčenost, elegantnost, a proto se mu říkalo ženský, na rozdíl od dórského stylu, jenž byl označován za mužský.

Důležité stavby editovat

Mezi nejznámější stavby tohoto stylu patří Erechtheion, chrám Niké Apteros na athénské Akropoli a také Artemidin chrám v Efesu, označovaný za jeden ze sedmi divů světa.

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Iónsky sloh na slovenské Wikipedii.

Související články editovat

Externí odkazy editovat