Hexokináza

Hexokináza (EC 2.7.1.1) je enzym ze skupiny kináz, který zajišťuje navázání fosfátových skupin na hexózové monosacharidy, jako je glukóza, manóza, fruktóza a další.[1] Je však známa zejména tím, že katalyzuje první krok glykolýzy. Konkrétně provádí fosforylaci glukózy na glukóza-6-fosfát, a to za současné spotřeby ATP na ADP. Jedná se o víceméně nevratnou reakci, která tedy musí být kontrolována. Enzym je proto inhibován (alostericky) samotným produktem, glukózou-6-fosfátem.[2]

Lidská hexokináza I, dimer.
Hexokinázová reakce

Reakce probíhá tzv. náhodným bi-bi mechanismem. Nejprve se na enzym do příslušného aktivního místa naváže glukóza a do jiného komplex ATP s iontem Mg2+. Glukóza způsobuje značné konformační změny, které přispívají k aktivaci enzymu. Hořčík zase snižuje záporný náboj ATP, což usnadňuje nukleofilní ataku hydroxylů glukózy na příslušné místo ATP.[1]

Podobná glukokináza katalyzuje pouze fosforylaci glukózy, nikoliv ostatních monosacharidů.[1]

ReferenceEditovat

  1. a b c VOET, Donald; VOET, Judith. Biochemie. 1.. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-85605-44-9. 
  2. Robert K. Murray; Daryl K. Granner; Joe C. Davis; Peter A. Mayes; Victor W. Rodwell. Harper’s Illustrated Biochemistry; twenty-sixth edition. [s.l.]: [s.n.], 2003. ISBN 0-07-138901-6. 

Externí odkazyEditovat