Tvorba Fisherova vzorce glukózy

Hexózy (resp. hexosy) jsou monosacharidy se šesti uhlíkovými atomy, které mají sumární vzorec ve tvaru C6H12O6. Hexózy jsou charakteristické svými funkčními skupinami. Existují aldohexózy, které mají karbonylovou skupinu v pozici 1, a ketohexózy, které mají karbonylovou skupinu v poloze 2. Díky izomerii existuje 8 různých aldohexóz a 4 ketohexózy. Hexózy, stejně jako pentózy, se nejčastěji zobrazují pomocí Fisherova vzorce (Fisherova projekce).

AldohexózyEditovat

Více informací naleznete v článku Aldohexózy.

KetohexózyEditovat

Související článkyEditovat