Heraldika

pomocná věda historická zabývající se znaky
(přesměrováno z Heraldik)

Heraldika (z latinského heraldusherold) je pomocná věda historická, která se zabývá studiem souhrnu pravidel a zvyklostí, podle nichž se znaky tvoří, popisují, určují a kreslí.

Erb s kolčí přilbou, točenicí, ozdobami a přikrývadly

Právo vést erb, čili držet znak a dědit ho, měly právnické i fyzické osoby. Samostatnou pomocnou vědou historickou se heraldika stala v polovině 19. století. Zahrnuje v sobě i studium vzniku znaků, jejich vývoje a užívání. Nezkoumá jen šlechtické erby, ale i znaky států, měst, korporací. Spolupracuje zejména s vexilologií (nauka o vlajkách), sfragistikou (nauka o pečetích), kampanologií, genealogií a dějinami umění.

Vznik heraldikyEditovat

Heraldika ve smyslu vytváření a užívání erbů vznikla v první polovině 12. století, kdy se v letech 11351155 objevují první znaky ve většině evropských zemí (Anglie, Francie, Itálie, Německo, Španělsko). V Čechách se za první erb považuje plamenná orlice dochovaná na pečeti Přemysla Otakara I. z roku 1192.[1][2]

Různé znaky a znamení si samozřejmě malovali válečníci na své štíty již dávno před tím (Číňané, Egypťané, Peršané). Nejednalo se však o erby ve smyslu heraldickém, neboť je dokázáno, že jejich funkce byla pouze dekorativní. V tomto období (tzv. předheraldické) není ještě erb (resp. štít) spojován s konkrétní osobou a není dědičný v rámci rodu, na čemž je heraldika postavena.

Jedinou výjimkou v tomto je systém štítových znamení, která užívaly velké athénské rodiny v 6.5. století před naším letopočtem. I ta byla, stejně jako středověké erby, užívána dědičně.

ErbEditovat

Související informace naleznete také v článku Erb.

Erb je ve smyslu heraldiky znamení umístěné na štítě. Rytíř jedoucí do boje byl obklopen pěší čeledí. Aby jej družina rozeznala, označil se rytíř výrazným barevným znamením na štítě. Dalším rozlišovacím znamením byl klenot, upevněný na rytířově helmici (přilbě).

Důležité části erbůEditovat

Související informace naleznete také v článku Klenot (heraldika).
Související informace naleznete také v článku Přilba (heraldika).
Související informace naleznete také v článku Štít (heraldika).

Erbovní listyEditovat

Související informace naleznete také v článku Erbovní listina.

Listina vydávaná nejčastěji panovníkem, případně palatinem či heroldií, povyšující příjemce do šlechtického stavu a udělující erb, případně erb polepšující nebo potvrzující. Nejstarší český erbovní list se zachoval v opisu. Císař Karel IV. povýšil do panského stavu Království českého 16. dubna 1360 Jetřicha z Portic a udělil mu erb, s nímž mohl disponovat po vymření pánů z Leuchtenberka. Nejstarší městskou erbovní listinu v Česku vydal v roce 1416 král Václav IV. pro Slavkov u Brna. Poslední erbovní listiny byly vydány v říjnu 1918 císařem Karlem I.

Významní čeští heraldiciEditovat

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Milan Buben Encyklopedie Heraldiky ISBN 80-7277-135-3, str. 130
 2. M. Kolář, A. Sedláček in Českomoravská heraldika I. str. 36.

LiteraturaEditovat

 • BUBEN, Milan. Encyklopedie heraldiky. Praha: Libri, 2003. 505 s. ISBN 80-7277-135-3. 
 • SCHWARZENBERG, Karel. Heraldika. Praha: Vyšehrad, 2007. 215 s. ISBN 978-80-7021-827-3. 
 • PILNÁČEK, Josef. Staromoravští rodové. 5. vyd. (4. úplné). Brno : Ivo Sperát, 2011. 653 s. ISBN 978-80-904312-8-7.
 • PILNÁČEK, Josef. Rody starého Slezska. 3. vyd. (2. úplné). Brno : Ivo Sperát, 2010. 433 s. ISBN 978-80-904312-3-2.
 • PILNÁČEK, Josef. Občanské znaky. 1. vyd. Brno : Ivo Sperát, 2009. 197 s. ISBN 978-80-904312-1-8.
 • PILNÁČEK, Josef. Neznámé rody a znaky staré Moravy. 2. vyd. Brno : Ivo Sperát, 2010. 125 s. ISBN 978-80-904312-2-5.
 • LIŠKA, Karel. Sbírka komunálních znaků, pečetí a razítek. Svazek 1, Pečeti a razítka obcí Čech, Moravy a Slezska. 1. vyd. Brno : Ivo Sperát, 2012. 454 s. ISBN 978-80-87542-01-9.
 • LIŠKA, Karel. Sbírka komunálních znaků, pečetí a razítek. Svazek 2, Znaky, pečeti a razítka moravských a slezských měst a městeček. 1. vyd. Brno : Ivo Sperát, 2013. 381 s. ISBN 978-80-87542-04-0.
 • ZENGER, Zdeněk M. Česká heraldika. Praha: Vyšehrad, 1978. 158 s. 
 • SEDLÁČEK, August. Českomoravská heraldika. Praha: [s.n.], 1925. Dostupné online. 
 • KOLÁŘ, Martin. Českomoravská heraldika I.. Praha: [s.n.], 1902. Dostupné online. 
 • Jan Pelant: Erby české, moravské a slezské šlechty. Praha Nakladatelství Lidové noviny 2013
 • August Sedláček, Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty, editor Vladimír Růžek. Svazky 1 - 5, Academia Praha 2001-2003
 • J. Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappenbuch, Band IV. Böhmische Adel. Bearbeitet von Rudolf Johann Graf Meraviglia - Crivelli. Nürnberg 1886
 • Městská heraldika Čech, Moravy a Slezska. Edice. Kam po Česku. Praha: spolek Kam po Česku, 2016; ISBN 978-80-260-7331-4
 • Josef Janáček - Jiří Louda: České erby. Edice OKO, Albatros 1975
 • Heraldika a genealogie, časopis Klubu pro českou heraldiku a genealogii, Praha 2002- dosud

Související článkyEditovat

PraxeEditovat

Jednotlivé druhy heraldikyEditovat

Příbuzné vědyEditovat

SeznamyEditovat

Externí odkazyEditovat