Vexilologické názvosloví

souhrn technických termínů užívaných v oblasti vexilologie

Vexilologické názvosloví je souhrn technických termínů užívaných v oblasti vexilologie pro popis vzhledu vlajek a praporů a pro popis jejich užití. Jedná se o druh žargonu.

Vlajky se zobrazují, jako by z pohledu pozorovatele vlály zleva doprava. Tato strana vlajky se nazývá líc (avers), opačná strana je rub (revers). Zvířata a figury na vlajce vždy hledí k žerdi.

FIAV symbolyEditovat

Některé státy užívají jednu variantu vlajky ke všem účelům (např. Česká republika, Argentina nebo Bosna a Hercegovina). Jiné státy užívají dvě nebo více variant vlajky k různým účelům, podle uživatelů. Dle FIAV se rozlišují následující kategorie:

Národní vlajka
je vlajka užívána na pevnině občany. Bývá většinou jednoduchého designu.
Státní vlajka
reprezentuje státní správu, samosprávu a úřední moc, např. celní správu nebo pohraniční policii. Rovněž se můžeme setkat s pojmem „služební vlajka“. Často má podobu národní vlajky, na které je umístěn státní znak. Použití této vlajky přísluší výhradně státním orgánům, občané nejsou oprávněni ji užívat.
Válečná vlajka
je užívána v době války pro označení armády.
Námořní vlajky
jsou užívány na lodích na moři. Tato kategorie se ještě dále dělí na civilní, úřední, válečné a obchodní. Námořní vlajky se nemohou používat na pevnině. Patří sem také signální vlajky Námořní vlajkové abecedy.

K uvedení kategorie vlajky se při vyobrazování a popisu užívá speciální symbolika.

Symbol Název Použití
  Národní vlajka Soukromé použití
  Státní vlajka Veřejné budovy
  Válečná vlajka Vojenské objekty
  Námořní národní vlajka Rybářské, výletní plavidla, jachty
  Námořní státní vlajka Neozbrojená státní plavidla
  Námořní válečná vlajka Válečné lodě

IFIS symbolyEditovat

Pro další vlastnosti a pravidla zavedla FIAV symboliku IFIS (International Flag Identification Symbols):

Symbol Popis Příklady
  Obvyklá nebo de jure verze vlajky nebo přední (lícové) strany vlajky. Česká vlajka
  Přední (lícová) strana má žerď vpravo. Saúdskoarabská vlajka, Vlajka Saharské arabské demokratické republiky
  De facto verze vlajky. Andorrská vlajka
  Alternativní (druhá možnost) varianta vlajky. Varianty Mexické vlajky
  Přijatelná varianta vlajky. Varianta Libanonské vlajky
  Historická, nyní již nepoužívaná vlajka. Historické vlajky USA
  Design byl navržen v minulosti, ale nikdy nebyl oficiálně přijat. Návrhy vlajky Bosny a Hercegoviny
  Design je rekonstrukce na základě předchozích pozorování. Australská koloniální vlajka z roku 1823, vlajka Incké říše, návrh peruánské vlajky z roku 1820
  Design byl schválen k reprezentování národa vládou tohoto národa. Armádní moldavská vlajka
  Design přední (lícové) a zadní (rubová) strany vlajky je rozdílný. Paraguayská vlajka
  Zadní (rubová) strana vlajky. Moldavská vlajka
  Zadní (rubová) strana je zrcadlovým obrazem přední (lícové) strany. Vlajka islandského prezidenta
  Zadní (rubová) strana je shodná se stranou přední (lícovou). Brazilská vlajka
  Informace o zadní (rubové) straně nejsou k dispozici.
  Obvyklé svislé zavěšení vlajky. Česká vlajka
  Obrácené svislé zavěšení vlajky. Vertikální Slovenská vlajka
  Neznámé svislé zavěšení vlajky.
  Design vlajky nemá žádný prvek kterým lze otáčet. Libyjská vlajka z let 1977-2011
  Vlajka může být zavěšena pouze svisle. Vlajka Incké říše

Popis a součásti vlajekEditovat

 

 • Badge [bedž]– státní znak nebo jiný heraldický symbol (např. štít).
 • Břemeno – figura nebo symbol na vlajce.
 • Deviza – heslo vyobrazené na vlajce. Například šaháda na afghánské vlajce.
 • Emblém – znak, který je užívaný jako břemeno. Může mít heraldický nebo moderní původ. Příkladem může být javorový list na kanadské vlajce.
 • Hvězda – jeden z nejčastějších emblémů. Má pět cípů, jeden směřuje vzhůru. Pokud se počet cípů nebo rotace liší, je nutno to při popisu výslovně uvést.
 • Kanton – obdélníková figura tvořící v podstatě kteroukoliv čtvrtinu vlajky, nejčastěji se však jedná o horní žerďovou čtvrtinu. V kantonu jsou umístěny hvězdy americké vlajky nebo britský Union Jack na vlajkách bývalých britských kolonií - v současné době zůstává na vlajkách Austrálie, Nového Zélandu, Tuvalu a Fidži.
 • Karé – čtvercové pole v horním rohu vlajky (srov. Kanton). Nachází se například na řecké vlajce nebo chilské vlajce.
 • Lemování – tenká linka, často bílá nebo zlatá, která na vlajce od sebe odděluje dvě barvy.
 • List – celé pole vlajky, obvykle obdélníkového tvaru
 • Nápis a opis – text napsaný vodorovně, resp. do kruhu.
 • Pole – pozadí vlajky; barva pod břemeny.

Základní motivy vlajekEditovat

 
Některé ze základních motivů vlajek
Motiv Přiklad Poznámka
Břevno   Botswanská vlajka   Vlajka Tanzanie   Vlajka Trinidadu a Tobaga Užší pruh, břevna mohou být vodorovná, šikmá či kosá.
Čtvrcení   Panamská vlajka
Kanton   Australská vlajka
Karé   Chilská vlajka Na rozdíl od kantonu čtvercové.
Klin   Džibutská vlajka
Krokev   Vlajka města Volary
Kruhové pole   Bangladéšská vlajka
Kříž ondřejský   Skotská vlajka
Kříž řecký   Švýcarská vlajka Zkrácený středový kříž (ramena se nedotýkaji okrajů listu). Kříž může být i mimo střed vlajky.
Kříž skandinávský   Švédská vlajka Nazývaný též heroldský kříž.
Kříž svatojiřský   Anglická vlajka Nazývaný též středový.
Kůl   Vlajka Středoafrické republiky Užší svislý pruh.
Lem   Maledivská vlajka
Pruhy svislé   Francouzská vlajka
Pruhy vodorovné   Německá vlajka
Šikmé dělení   Bhútánská vlajka
Vidlice   Jihoafrická vlajka

Barvy na vlajkáchEditovat

Kromě rozlišení jednotlivých figur odpovídá použití barev i určité symbolice, specifické pro stát, národ, společenství nebo je symbolika všeobecně známa.

Pro nejpoužívanější barvy jsou pro černobílá zobrazení vlajek používána dohodnutá šrafováni, popřípadě zkratka. Dohoda přinášela (v současnosti se již používá zřídka) alespoň přibližnou představu o vzhledu vlajky.

Barva Zkratka (cs) Šrafováni Symbolika
Azurová a Vodorovné vlnité šrafování Moře.
Bílá b Bez šrafování Čistota, mír, láska, monarchie.
Černá č Vodorovné a svislé šrafování Násilí, moc, reakce, smutek, anarchie, pirátství.
Červená čv Svislé šrafování Nebezpečí, krev.
Hnědá h Cihly Fašismus.
Fialová f Křížky Víra.
Modrá m Vodorovné šrafování Moře, nebe, hory.
Oranžová o Kroužky
Rudá r Šikmé šrafování (zdola doprava nahoru) Boj, revoluce.
Stříbrná (šedá) s Bez šrafování, nebo šedá plocha Bohatství.
Zelená z Kosé šrafování (shora doprava dolů) Úrodnost, zemědělství, katolicismus, islám.
Zlatá g Nepravidelné tečkování viz žlutá.
Žlutá ž Nepravidelné tečkování Budoucnost, bohatství, rozkvět, slunce, nákaza.

Způsoby vystavení vlajekEditovat

 • Vztyčení – akt vytažení vlajky na vrchol stožáru.
 • Do půl žerdi – způsob zobrazení vlajky, kdy je vlajka umístěna do střední třetiny dostupné výšky stožáru. Prakticky se akt provádí tak, že je vlajka vytažena na vrchol stožáru a následně spuštěna do půl žerdi. Obvykle znamená zármutek, např. žal při úmrtí.
 • Do půl stěžně – viz Do půl žerdi. Vztahuje se spíše k námořním vlajkám.

Externí odkazyEditovat

Související článkyEditovat