Heptan

chemická sloučenina

Heptan (nebo také n-heptan) je uhlovodík ze skupiny alkanů s přímým řetězcem a chemickým vzorcem H3C(CH2)5CH3 nebo C7H16. S jeho pomocí je definovaná stupnice která určuje oktanové číslo paliva do spalovacích motorů.

Heptan
3D molekula

3D molekula

Obecné
Systematický název heptan
Sumární vzorec C7H16
Vzhled bezbarvá kapalina
Identifikace
Registrační číslo CAS
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 205-563-8
Indexové číslo 601-008-00-2
Vlastnosti
Molární hmotnost 100,21 g/mol
Teplota tání −90,61 °C / 183,15 K
Teplota varu 98,42 °C / 371,15 K(1 013 hPa)
Hustota 0,684 g/cm³
Rozpustnost ve vodě nerozpustný
Bezpečnost
GHS02 – hořlavé látky
GHS02
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví
GHS08
GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09
[1]
Nebezpečí[1]
H-věty H225 H304 H315 H336 H410
R-věty R11 R38 R50/53 R65 R67
S-věty (S2) S9 S16 S29 S33 S60 S61 S62
Teplota vznícení 285 °C
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Izomery a enantiomeryEditovat

Existuje devět izomerů heptanu, případně jedenáct počítaje v to i enantiomery chirálních sloučenin:

  • Heptan (n-heptan), H3C–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH3 má přímý řetězec se sedmi atomy uhlíku
  • 2-Methylhexan, H3C–CH(CH3)–CH2–CH2–CH2–CH3: přímý řetězec se šesti atomy uhlíku, ke druhému se váže methylová skupina
  • 3-Methylhexan, H3C–CH2–C*H(CH3)–CH2–CH2–CH3 (chirální): řetězec se šesti atomy uhlíku, ke třetímu se váže methylová skupina
  • 2,2-Dimethylpentan, (H3C)3C–CH2–CH2–CH3:

řetězec s pěti atomy uhlíku, ke druhému se vážou dvě methylové skupiny

  • 2,3-Dimethylpentan, (H3C)2CH–C*H(CH3)–CH2–CH3 (chirální): řetězec s pěti atomy uhlíku, ke druhému a třetímu se vážou methylové skupiny
  • 2,4-Dimethylpentan, (H3C)2CH–CH2–CH(CH3)2
řetězec s pěti atomy uhlíku, ke druhému a čtvrtému se vážou methylové skupiny

řetězec s pěti atomy uhlíku, ke třetímu se vážou dvě methylové skupiny

  • 3-Ethylpentan, H3C–CH2–CH(CH2CH3)–CH2–CH3: řetězec s pěti atomy uhlíku, ke třetímu se váže ethylová skupina
  • 2,2,3-Trimethylbutan, (H3C)3C–CH(CH3)2: řetězec se čtyřmi atomy uhlíku, ke druhému se vážou dvě methylové skupiny a ke třetímu jedna.

Výskyt v příroděEditovat

Heptan se přirozeně vyskytuje v pryskyřici stromů jako jedno z rozpouštědel. Velmi vysoký obsah heptanu v pryskyřici má např. Borovice Jeffreyova z níž byl v minulosti izolován pro stanovování oktanového čísla. Malé množství heptanu se vyskytuje např. v silici lípy malolisté.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Heptane na anglické Wikipedii.

  1. a b Heptane. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazyEditovat