Gymnázium Česká Lípa

střední škola v České Lípě

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace je střední škola v severní části okresního města Česká Lípa, která navazuje svou historií na zdejší gymnázia církevní, německé i předválečné české.

Gymnázium Česká Lípa
Gymcl.jpg
Právní forma příspěvková organizace
Zřizovatel Liberecký kraj
Datum založení 20. listopadu 2001
IČO 62237004
REDIZO 600009998
Ředitel Mgr. Helena Paszeková
Zástupce Mgr. Radim Fojtů
Adresa Žitavská 2969, 470 06 Česká Lípa
Zeměpisné souřadnice
Oficiální web http://www.gym-cl.cz
Některá data mohou pocházet z datové položky.

HistorieEditovat

 
První gymnázium bylo v klášteře

Klášterní školaEditovat

Po bitvě na Bílé hoře se města ujal Albrecht z Valdštejna. V roce 1624 nechal založit v České Lípě klášter[1] a při něm i latinskou školu a seminář. Zakládací listina je datována 12. března 1627. Prvním prefektem jmenovaným Albrechtem byl Pavel Konopeus (Paulus Conopaeus) z Nizozemska.[2] Cílem Albrechta bylo získat obyvatele města, dosud spíše protestantského vyznání, pro katolickou církev. Měšťanům nekompromisně přikázal, aby přestali posílat své děti do škol v jiných městech. Klášterní latinská škola byla roku 1713 rozšířena na šestitřídní. Díky reformám císařovny Marie Terezie bylo církevní gymnázium augustiánů roku 1783 zredukováno na soukromou školu s omezeným počtem vyučujících, bez latinské školy. Škola zde byla obnovena roku 1806 jako klasické pětitřídní gymnázium, které bylo postupně rozšiřováno, roku 1819 na 6.tříd, 1848 na 7.tříd, v roce 1849 povýšeno na vyšší úplné s osmi třídami, 150 žáky. Škola v klášterních prostorách fungovala do roku 1882, tedy 255 let. O rok dříve byla zestátněna. V budově je dnes Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Německé gymnasiumEditovat

 
Budova na Palackého náměstí

Poněkud severněji od kláštera na dnešním Palackého náměstí čp. 545 byla městem postavena roku 1882 (dostavba 1893) nová budova pro městské gymnasium. Poprvé se zde učilo roku 1882. Vyučovacím jazykem byla němčina, ostatně i obyvatelstvo města bylo převážně německé. V německém gymnáziu se učilo i v letech II.světové války.

Budova je nyní využívána jako jedna z budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště.

České menšinové gymnasiumEditovat

 
Škola v Moskevské ulici sloužila menšinovému gymnáziu 2 roky

Až po vzniku Československé republiky došlo k založení gymnasia, kde se vyučovalo i česky a to i přes nezájem až odpor vedení města. Popud k založení přišel z Litoměřic od tamního ředitele českého gymnasia Václava Rutha a Ministerstva školství a financí pak vydalo výnosy v roce 1920 o zřízení reformního reálného gymnasia v České Lípě. Zápis do nové školy se konal v září 1920 v kavárně Central. Učilo se zprvu ve stísněných podmínkách v budově české školy (nynější Moskevská ulice), v roce 1922 byla koupena za 420 tisíc korun od Eleonory Andrássy-Kounicové stará patrová budova v Berkově ulici (Kounicův dům), kam se po prováděných stavebních úpravách ve vyklízených bytech nájemníků postupně všech pět tříd počátkem prosince 1924 nastěhovalo. Od roku 1933 se reformní gymnasium měnilo na reálné, osmitřídní, s výukou 16 předmětů. Studium bylo zakončené maturitou (poprvé roku 1928), kterou absolvovalo jen 29% žáků. Tzv. úmrtnost byla veliká, zčásti i pro přestěhování mnohých do vnitrozemí. Po obsazení Sudet byla škola v září 1938 vystěhována a zrušena.[3]

Budova v Moskevské ulici čp. 679 dnes slouží jako jeden z objektů Základní, praktické a mateřské školy v České Lípě. V budově v Berkově ulici (Kounicův dům) je dnes několik malých obchodů.

 
V Kounicově domě bylo české gymnázium

Období 1945 – 1994Editovat

Po válce osmileté gymnázium zahájilo svou činnost v budově na Palackého náměstí (po německém). V roce 1948 byl vydán zákon o školství, gymnázia jsou třetím stupněm po škole národní a střední. V roce 1953 byla škola jedenáctiletou s 22 třídami, od roku 1960 dvanáctiletou střední školou. V roce 1961 byla zredukována na tříletou Střední všeobecně vzdělávací školu (SVVŠ) , nižších 9 ročníků se stalo školou základní (ZDŠ). V roce 1971 již jako čtyřleté gymnázium dostala škola budovu na nám. Osvobození proti klášteru (dnes je tam Obchodní akademie).

V roce 1990 byla ustavena pobočka gymnázia v Mimoni, tamní škola se rok poté osamostatnila.

V nové budověEditovat

Dne 7. února 1994 se škola přestěhovala do nových budov (Žitavská 2969) pod vrchem Špičák v SV části města. Je to čtyřpodlažní objekt s 38 učebnami, knihovnou, stravovnou a venkovním sportovním areálem.

 
Sídlo školy v roce 1971

SoučasnostEditovat

Škola má právní subjektivitu (vlastní IČO) a je příspěvkovou organizací zřízenou Libereckým krajem. Jsou zde učební obory čtyřleté a osmileté. V září 2010 sem nastoupilo 529 žáků do 20 tříd, o výuku a provoz školy se staralo 59 učitelů a provozních pracovníků. V roce 2011 došlo k redukci tříd o jednu.

Úspěchy školy v PROGRAMU EXCELENCE STŘEDNÍCH ŠKOL http://excelence.nidm.cz/

2012 (výsledky za školní rok 2011/2012) byla škola díky svým talentovaným studentům hodnocena jako 15 nejlepší střední škola v republice, v Libereckém kraji druhá.[4]

2013 (výsledky za školní rok 2012/2013) - 1. místo v Libereckém kraji [1]

2014 (výsledky za školní rok 2013/2014) - 4. místo v Libereckém kraji [2]

2015 (výsledky za školní rok 2014/2015) - 4. místo v Libereckém kraji [3]

Ředitelé školyEditovat

OsobnostiEditovat

Mezi stovkami učitelů a tisícovek absolventů školy i jejích předchůdkyň byly např. tyto známé osobnosti:

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. MACEK Jaroslav, 950 let litoměřické kapituly, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2007, ISBN 978-80-7195-121-6, str. 171-173.
  2. KOLÍNSKÝ, Miloslav; PANÁČEK, Jaroslav; RÝDL, Josef. Almanach Gymnázia Česká Lípa. Česká Lípa: Gymnázium, 1995. Kapitola Latinské a německé gymnázium, s. 7. 
  3. KOLEKTIV AUTORŮ. Z minulosti Děčínska a Českolipska III. [s.l.]: Muzea a archivy Děčín, Litoměřice, Česká Lípa, 1977. Kapitola J.Panáček:18 let českého gymnasia v České Lípě, s. 189. 
  4. Michael Polák. Další úspěch českolipského gymnázia: škola má „excelentní“ studenty. Českolipský deník [online]. 2013-02-07 [cit. 2013-02-07]. Dostupné online. 
  5. Jiří Langer. Rada LK odvolala z funkce ředitelku Gymnázia Česká Lípa. i-noviny.cz [online]. 2013-12-04 [cit. 2013-12-05]. Dostupné online. 
  6. Jiří Langer. Gymnázium v České Lípě povede ředitelka Helena Paszeková. i-noviny.cz [online]. 2014-03-18 [cit. 2014-03-22]. Dostupné online. 
  7. KRYŠPÍN, Vojtěch. Františka Jana Zoubka život a práce. Smíchov: V. Neubert, 1891. 126 s. Dostupné online. Kapitola V. Zoubek v České Lípě 1858-1863 s. 39-66. 
  8. a b c VOJTÍŠEK, Břetislav; JIRKOVÁ, V. 350 let Gymnasia v České Lípě. Česká Lípa: OVMCL, 1977. 
  9. Michel Polák. Ředitel May: Gymnasium si zaslouží redaktoři =. Českolipský deník [online]. 2012-06-10 [cit. 2012-06-10]. Dostupné online. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat