Fluorid stříbrný

chemická sloučenina

Fluorid stříbrný (AgF) je chemická sloučenina, jeden z halogenidů stříbra. Je jediným halogenidem stříbra, který je rozpustný ve vodě. Na vzduchu postupně černá, protože se redukuje na stříbro.

Fluorid stříbrný
Krystalická mřížka

Krystalická mřížka

Pevný AgF

Pevný AgF

Obecné
Systematický název Fluorid stříbrný
Anglický název Silver(I) fluoride
Německý název Silber(I)-fluorid
Sumární vzorec AgF
Vzhled světle žlutý hygroskopický prášek nebo krystaly
Identifikace
Registrační číslo CAS
Vlastnosti
Molární hmotnost 126,866 g/mol
162,897 g/mol (dihydrát)
Teplota tání 435 °C, 708 K, 815 °F
Teplota varu 1 159 °C, 1 432 K, 2 118 °F
Hustota 5,852 g/cm3
Rozpustnost ve vodě 85,8 g/100 g (0 °C)
119,8 g/100 g (10 °C)
172 g/100 g (20 °C)
179,6 g/100 g (25 °C)
190,1 g/100 g (30 °C)
216 g/100 g (50 °C)
212,58 g/100 g (60 °C)
205 g/100 g (100 °C)
dihydrát
424,22 g/100 g (20 °C)
771 g/100 g (40 °C)
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
rozpustný v acetonitrilu
Měrná magnetická susceptibilita -0,299×10−6 cm3g-1
Struktura
Krystalová struktura krychlová
Hrana krystalové mřížky a=494 pm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° -205 kJ/mol
Entalpie tání ΔHt 134 J/g
Standardní molární entropie S° 86 JK-1mol-1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° -187 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp 0,379 JK-1g-1
Bezpečnost
Toxický
Toxický (T)
Žíravý
Žíravý (C)
R-věty R23/24/25, R34
S-věty S26, S28, S36/37/39, S45
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

VýrobaEditovat

Tato sloučenina se vyrábí reakcí uhličitanu stříbrného a kyseliny fluorovodíkové:

Ag2CO3 + 2 HF → 2 AgF + H2O + CO2.

PoužitíEditovat

Nejčastěji se fluorid stříbrný používá v organické syntéze jako fluorační činidlo, například reaguje s perfluoralkeny rozpuštěnými v acetonitrilu za vzniku perfluoroalkylderivátů stříbra:

RFCF=CF2 + AgF → RFCF(CF3)Ag.

Také se z něj vyrábějí ostatní halogenidy stříbra:

HX + AgF → AgX + HF, kde X je atom halogenu.

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Silver(I) fluoride na anglické Wikipedii.

LiteraturaEditovat

  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.