Svatý Felix I. byl 26. římským biskupem (papežem) od 5. ledna 269 do 30. prosince 274.

Svatý
Felix I.
26. papež
PopeFelixI.jpg
Církev římskokatolická
Pontifikát začal 5. ledna 269
Pontifikát skončil 30. prosince 274
Předchůdce Dionýsius
Nástupce Eutychianus
Osobní údaje
Datum narození ???
Místo narození ???
Datum úmrtí 30. prosince 274
Místo úmrtí Řím, Itálie
Svatořečení
Svátek 30. prosince
Uctíván církvemi Římskokatolická církev
Některá data mohou pocházet z datové položky.

ŽivotEditovat

O papeži Felixovi I. existuje jen velmi málo informací, pravděpodobně byl rodilým Římanem. Jeho papežský úřad spadá do závěru vlády císaře Aureliána, který byl pro křesťany poměrně klidným obdobím.

V té době, ještě adresována papeži Dionysiovi, byla doručena zpráva synody z Antiochie (dnešní Antakya v Turecku, ležící na východním pobřeží Středozemního moře), která si stěžovala na místního biskupa Pavla ze Samosaty pro jeho heretické učení, které se dotýkalo církevní doktríny o Nejsvětější Trojici. Fragment dopisu, kterým papež Felix podal výklad tohoto problému, se uchoval v aktech efezského koncilu (431). Byl adresován alexandrijskému biskupovi Maximovi a Felix v něm klade důraz na jednotu a identitu Syna Božího a Syna člověka.

Podle Liber Pontificalis zemřel mučednickou smrtí a zbudoval na Via Aurelia baziliku, v níž byl také pohřben. Jiné prameny to však nepotvrzují. Naopak Římský kalendář svatých ze 4. století uvádí, že je pohřben v Kalixtových katakombách. Patrně jde, jako již mnohokrát v raných dějinách církve, o záměnu jmen. Na Via Aurelia byl skutečně pohřben mučedník jménem Felix a zmíněná bazilika byla vybudována nad jeho hrobem.

Mučednická smrt není pravděpodobná i z jiného důvodu. Spor o to, zda má být Pavel ze Samosaty nadále biskupem v Antiochii, byl při návštěvě římského císaře Aureliána předložen k rozhodnutí císaři. Císař však odpověděl, že toto rozhodnutí náleží římskému biskupovi. Z toho je zřejmé, že úřad biskupa římského byl císařem respektován.

Zcela jasné není ani datum Felixovy smrti. Donedávna byla jeho památka uctívána 30. května, tj. v den, který byl jako den úmrtí zapsán v Liber Pontificalis. Podle jiných pramenů historici usoudili, že došlo k chybě při přepisu, a podle nového vydání Martirologio Romano je dnem úmrtí i památky svatého Felixe I. 30. prosinec.

LiteraturaEditovat

Externí odkazyEditovat