Eufemismus

zmírňování výroku

Eufemismus (řidčeji také eufemie, z řec. „eu – dobře“ a „fēmē – výrok, řeč“) neboli meliorativum je pojmenování, které zmírňuje, zlehčuje, zjemňuje či přikrašluje špatné nebo nepříjemné skutečnosti či zdůrazňuje jejich pozitivní stránku, případně nahrazuje vulgarizmus. Opakem eufemismu je pejorativum neboli dysfemismus.

Eufemismy se zcela běžně používají v mnoha jazycích, časem se z některých z nich mohou stát ustálená slovní spojení (fráze) respektive běžně používané frazeologizmy. Takové fráze mohou mít souvislost s tzv. idiomy (což je zvláštní případ frazeologismů). Eufemismy se i v každodenním společenském styku velice často používají pro slovní popis při zakrývání různých chyb, osobních nedostatků, faktických neštěstí, společenských nešvarů, morálně pochybného jednání atd. apod.

Podobné prostředky náhrady tabuismů či vulgarizmů, jako je české houby místo hovno, jsou běžné v různých jazycích, např. v angličtině gosh místo rouhavého God, feck, fook, frick a firk místo fuck, ve francouzštině nom d'un chien místo rouhavého nom de Dieu, v italštině rýmující se cavolo (zelí) místo diavolo (ďábel), cacchio m. cazzo (pyj) a podobně.

Příklady běžných eufemismůEditovat

  • sociální zařízení – záchod (což je rovněž eufemismus)
  • Ústav nápravných zařízení – věznice
  • klasifikovaný úvěr – nedobytný úvěr
  • velkoryse tvarovaná osoba či prostorově výraznější osoba – tlustá, obézní či neforemná lidská postava
  • zralá dáma – starší žena
  • odešel navždy – zemřel
  • nevidomý – slepec
  • postižený – mrzák
  • uvádění v omyl – lhaní
  • musel ustoupit – byl odstraněn, zničen

Společenská praxeEditovat

Ve společenském styku a v běžné všednodenní praxi se eufemismy vyskytují často. Eufemismy jsou v praxi často používány mimo jiné politiky a jinými veřejně činnými osobami.

Politické eufemismyEditovat

Této praxe užívají politici ve všech dobách i ve všech společenských režimech. Např. hitlerovské Německo ústy svých nacistických mluvčích a propagandistů své kruté porážky v roce 1944 a 1945 zejména na východní frontě úmyslně eufemisticky zakrývalo souslovími taktický ústup, zkracování fronty apod. V tomto kontextu se jedná o prostředek politické manipulace. Některé tyto eufemismy se vyskytují i v současných médiích a tiskových prohlášeních, například v případě války v Iráku Operace Trvalá svoboda apod.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat