Petr Koura

český historik a politolog

Petr Koura (* 10. srpna 1978 Klatovy[1]) je historik a politolog, který se věnuje nejnovějším českým dějinám.[1] Odborně se zaměřuje na české politické a kulturní dějiny dvacátého století, dále pak na dějiny Protektorátu Čechy a Morava, na vzpomínkovou kulturu, na filmy s historickou tematikou a na reflexi historických událostí ve filmech.[2] Jako odborný poradce se podílel na tvorbě českého televizního seriálu České století[3] a filmu Jan Palach.[4] Je laureátem Ceny Neuron pro mladé vědce v oboru „Společenské vědy“ za rok 2015.[5][6]

PhDr. Petr Koura, Ph.D.
Narození 10. srpna 1978 (42 let)
Klatovy,
ČeskoslovenskoČeskoslovensko Československo
Vzdělání Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Povolání historik a politolog
Zaměstnavatelé

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy - Ústav českých dějin

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy - katedra dějin a didaktiky dějepisu
Titul PhDr., Ph.D.
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

VzděláníEditovat

V letech 1992 až 1996 navštěvoval Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech. V letech 1996 až 2002 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor historie – politologie se specializací na nejnovější české dějiny.[7][2] Po absolvování několikaměsíčního pobytu na Vídeňské univerzitě se pod vedením profesora Roberta Kvačka začal věnovat systematicky osobnosti podplukovníka Josefa Balabána, čelního představitele protektorátního protinacistického nekomunistického odboje. Tento hrdina protiněmeckého odporu byl i tématem Kourovy diplomové práce, která obdržela v říjnu roku 2002 Cenu dr. Edvarda Beneše.[7][2] Studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze završil Petr Koura rigorózní zkouškou a získal akademický titul PhDr.[2] V letech 2002 až 2010 absolvoval postgraduální (doktorandské) studium (Ph.D.) v Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Toto studium zakončil disertační prací na téma: „Swingová mládež a okupační moc v Protektorátu Čechy a Morava“ (školitel profesor Jan Kuklík, doc. Jana Čechurová).[2]

Odborné působeníEditovat

Petr Koura byl v letech 2001 až 2003 zaměstnán v Česko-německém fondu budoucnosti (ČNFB) – v Kanceláři pro oběti nacizmu.[7] Od února 2003 až do ledna 2007 pracoval v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR jako odborný pracovník „Oddělení pro dějiny 2. světové války, okupace a odboje“. Následovalo krátké působení (leden 2007 až květen 2008) na Ministerstvu vnitra ČR a pak v Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) ve funkci vedoucího publikačního oddělení a šéfredaktora časopisu (revue) Paměť a dějiny.[2] Následoval půlroční (září 2008]] až březen 2009) stipendijní pobyt u obecně prospěšné kulturně vzdělávací a vědecké společnosti Collegium Bohemicum (se sídlem v Ústí nad Labem). Do dalšího projektu: Musealisierung der Erinnerung (Muzealizace paměti) v rámci „výzkumného centra pro české země“ (Forschungsstelle für die böhmischen Länder) Collegium Carolinum (v Mnichově) se Petr Koura zapojil (červen 2009 až prosinec 2011) opět jako stipendista.[2]

Více jak pět let (duben 2006 – prosinec 2011) pracoval na poloviční úvazek v rámci výzkumného záměru na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (Ústav českých dějin). Od února 2012 pracuje na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy jako vědecký pracovník v rámci postdoktorského grantu.[2] Také přednáší moderní dějiny na Pedagogické fakultě UK.[5]

Od 1. 5. 2017 je ředitelem obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum.

Publikační činnostEditovat

Tento chronologicky uspořádaný výběr z publikační činnosti Patra Koury byl převzat ze zdroje[2].

 • 2003 - Koura, Petr. Podplukovník Josef Balabán: život a smrt velitele legendární odbojové skupiny "Tři králové". Vyd. 1. V Praze: Rybka, 2003. 309 s. ISBN 80-86182-72-X. NKC - Úplné zobrazení záznamu
 • 2004 - Petr KOURA, Pozapomenutá legenda českého odboje. Případ Jana Smudka a nacistická okupační politika, Soudobé dějiny, XI, 2004, č. 1/2, s. 110–128
 • 2005 - Petr KOURA, Obraz nacistické okupace v hraném českém filmu 1945–1989, in: Film a dějiny, Praha 2005, s. 219–242
 • 2006 - Petr KOURA, Protinacistická odbojová činnost Štěpána Trochty, In: Osobnost v církvi a politice, Brno 2006, s. 422–428
 • 2007 - Petr KOURA, Kdyby býval Hácha rezignoval, in: Co kdyby to dopadlo jinak? Křižovatky českých dějin, Praha 2007, s. 116–123
 • 2007 - Petr KOURA, Obraz holokaustu v českém hraném filmu, in: Holokaust – Šoa – Zagłada v české, slovenské a polské literatuře, Praha 2007, s. 227–236
 • 2008 - Petr KOURA, Od hrdinů k zbabělcům, od zbabělců k hrdinům. Účastníci protinacistického odboje a jejich obraz, in: Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století. Výběr z příspěvků ze stejnojmenné konference, která proběhla ve dnech 25. – 27. října 2006, Praha 2008, s. 217–244 NKC - Úplné zobrazení záznamu
 • 2008 - Petr KOURA, Nazis, Deserteure und Antifaschisten. Das Deutschenbild im tschechischen Okkupationsfilm, in: Zwischen Barrandov und Babelsberg. Deutsch-tschechische Filmbeziehungen im 20. Jahrhundert, München 2008, s. 123–136
 • 2008 - Petr KOURA, Filmy smíchu a zapomnění. Obraz „pražského jara“ v českém hraném filmu z období „normalizace“, Soudobé dějiny, XV, 2008, č. 3/4, s. 575–606
 • 2008 - Kourová, Pavlína a Koura, Petr. Žádáme trest smrti!: propagandistická kampaň provázející proces s Miladou Horákovou a spol.: (historická studie a edice dokumentů). Vyd. 1. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008. 607 s. Edice dokumentů. ISBN 978-80-87211-03-8. NKC - Úplné zobrazení záznamu
 • 2009 - Petr KOURA, Obraz Adolfa Hitlera v českém hraném filmu, in: Adolf Hitler a ti druzí. Filmové obrazy zla, Praha 2009, s. 83–97
 • 2010 - Koura, Petr a Kourová, Pavlína. České Vánoce: od vzniku republiky do sametové revoluce. 1. vyd. Praha: Máj, 2010. 356 s., [24] s. obr. příl. ISBN 978-80-7363-252-6. NKC - Úplné zobrazení záznamu
 • 2011 - Petr KOURA, Der historische Film als Konstruktionsmittel des historischen Gedächtnisses, In: Erinnerungsorte des deutsch-tschechischen Zusammenlebens. Sammelband mit Beiträgen zur Konferenz der Arbeitsgruppe des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums Erinnerungsorte in Cheb 5. 6. 2010, Praha 2011, s. 135–152
 • 2011 - Petr KOURA, Protinacistický odboj na pražských veřejných prostranstvích po roce 1945. Příspěvek k historii české vzpomínkové kultury týkající se druhé světové války, in: Od svobody k nesvobodě 1945–1956, Praha 2011, s. 94–103
 • 2012 - Petr KOURA – Pavlína KOUROVÁ, La campagne de propagande qui accompagna le procés politique de »Milada Horáková et Cie«, in: Cahiers du CEFRES, n° 32. Individus sous contrôle, Praha 2012, s. 59–103
 • 2012 - Petr KOURA, Odbojová činnost Julia Fučíka ve světle (nejen) nacistických dokumentů, in: Julek Fučík, věčně živý!, Brno 2010 (vročení, vyšlo 2012), s. 43–61
 • 2012 - Petr KOURA, „Škvorecký se nikdy nepřátelsky k lidově demokratickému zřízení neprojevil!“ Dramatické zákulisí vzniku jedné povídky z roku 1955, in: Posláním historik. Pocta prof. Robertu Kvačkovi k 80. narozeninám, Praha 2012, s. 537–559
 • 2012 - Petr KOURA, „Svědomí mi nedovolí šířit takové lži“. Český exil mezi únorem 1948 a srpnem 1968, in: Vzkazy domů. Příběhy Čechů, kteří odešli do zahraničí (emigrace a exil 1848–1989), Praha 2012, s. 203–215
 • 2012 - Petr KOURA, „Tančení bylo jejich hlavní zaměstnání“. Swingová mládež v protektorátu Čechy a Morava a její „hořkej svět“, in: Ve víru tance. Sborník z mezioborové konference konané ve dnech 15. – 16. listopadu 2011 ve Východočeském muzeu v Pardubicích, Pardubice 2012, s. 95–120
 • 2012 - Petr KOURA, „Byli to fašističtí vrazi podporovaní mezinárodním kapitalismem!“ Proměny interpretace lidické tragédie po únoru 1948 a její využití v komunistické propagandě, Marginalia historica, III, 2012, č. 2, s. 49–58
 • 2014 - Koura, Petr, ed. a Franc, Martin. První světová válka: 100 let od vypuknutí válečného konfliktu, který změnil svět. Příbram: Kovohutě Příbram nástupnická, 2014. 112 s. ISBN 978-80-260-7196-9. NKC - Úplné zobrazení záznamu
 • 2014 - Koura, Petr et al. Diktatura versus naděje: pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948-1989. Vyd. 1. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014. 191 s. ISBN 978-80-87912-00-3. NKC - Úplné zobrazení záznamu[2].

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. a b Petr Koura v databázi autorit Národní knihovny ČR [online]. Praha: Národní knihovna České republiky [cit. 2015-12-14]. Dostupné online. 
 2. a b c d e f g h i j PhDr. Petr Koura, Ph.D. [online]. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav českých dějin [cit. 2015-12-14]. Dostupné online. 
 3. PhDr. Petr Koura, Ph.D. (historik) [online]. [cit. 2015-12-14]. Dostupné online. 
 4. FOLL, Jan. Petr Koura: Swing a underground proti diktátorům. Xantypa [online]. [cit. 2018-09-04]. Čís. 12/17. Dostupné online. 
 5. a b PhDr. Petr Koura, Ph.D. - Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2015 [online]. [cit. 2015-12-14]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-04. 
 6. Cena Neuron – oficiální stránky
 7. a b c KOURA, Petr. Podplukovník Josef Balabán : život a smrt velitele legendární odbojové skupiny Tři králové. Praha: Rybka, 2003. 309 s. ISBN 80-86182-72-X. 

Externí odkazyEditovat