Hyperonymum

slovo, jehož význam zahrnuje více instancí/individuálních objektů než význam daného jiného slova

Hyperonymum je nadřazený termín. Hyperonymum je nadřazený lexém pro celou třídu hyponym.[1]

Ke slovu jablko jsou hyperonymy například slova ovoce, předmět nebo potravina.

Ke slovu láska mohou být hyperonymy slova cit nebo vztah, tedy ke každému z významů nebo významových odstínů slova může být jiné hyperonymum (jiná hyperonyma).

Opakem hyperonyma je hyponymum.

Podobným jevem je meronymie, v níž jde o vztah části a celku:

  • meronymum je pojem, označující část celku.
  • holonymum je pojem, označující celek.[2]

Ke slovu dům jsou meronymy například slova střecha, okno nebo podkroví.

Ke slovu čočka jsou holonymy například slova oko, lupa nebo dalekohled.

Uplatnění

editovat

Hyperonymie a hyponymie mají velký význam například v biologické taxonomii, nozologii a vůbec v jakékoliv systematice a katalogizaci. Jejím uplatněním jsou i kategorie jako pomocný nástroj ve Wikipedii.

Souvislosti v dalších oborech

editovat

Tyto vztahy lze kromě lingvistických pojmů popisovat i pojmy z oblasti teorie množin (množina, prvek množiny) nebo logiky (konjunkce, disjunkce, implikace atd. – jestliže je něco jablkem, pak to musí být také ovocem; mrkev je ovoce nebo zelenina, mrkev je potravina a rostlina).

Stupňovitá systematika je sociomorfním obrazem hierarchického uspořádání lidské společnosti. Protipólem hierarchické systematiky jsou systémy síťové (například internet, telefonní síť, dopravní síť, síť sociálních vztahů), v nichž hierarchický systém bývá pro praktické účely buď zčásti implantován, nebo nahrazován abecedním řazením, číslováním nebo podobnými způsoby.

Reference

editovat
  1. Čermák 2011, s. 279.
  2. ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0154-0. S. 191. 

Literatura

editovat
  • ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda. Přehled a slovníky. 4., v Karolinu 2., dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2011. 380 s. ISBN 978-80-246-1946-0. Kapitola 5.55 Paradigmata slovníku: homonymie, synonymie, opozitnost, hyponymie. Jiná paradigmata. Polysémie, s. 212–215. 

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat