Emanuel Rádl

český biolog, filozof a politický spisovatel

Emanuel Rádl (21. prosince 1873 Pyšely[1]12. května 1942 Praha[2]) byl významný český biolog a polemicky originální vitalistický filozof, angažovaný zastánce Masarykova kritického realismu a odpůrce pozitivismu.

prof. PhDr. Emanuel Rádl
Narození21. prosince 1873
Pyšely
Rakousko-UherskoRakousko-Uhersko Rakousko-Uhersko
Úmrtí12. května 1942 (ve věku 68 let)
Praha
Protektorát Čechy a MoravaProtektorát Čechy a Morava Protektorát Čechy a Morava
Alma materFilozofická fakulta Univerzity Karlovy
gymnázium
Povoláníbiolog, filozof, redaktor, spisovatel, středoškolský učitel a vysokoškolský učitel
ZaměstnavatelUniverzita Karlova
OceněníŘád Tomáše Garrigua Masaryka mzz 2. třídy in memoriam (1992)
Nábož. vyznáníČeskobratrská církev evangelická (1918–1942)
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Život editovat

Narodil se v početné rodině malého obchodníka, navštěvoval gymnáziumBenešově a v Domažlicích a na matčino přání vstoupil do noviciátuaugustiniánském řádu, kde ale pobyl jen dva roky (kláštery v Domažlicích, Vrchlabí a Praze).[3] Brzy jej však opustil s tím, že poněkud zanevřel na katolickou církev, později přestoupil k protestantismu a stal se jedním z jeho čelných teoretiků.[4] Na (české) Karlově univerzitě studoval biologii a zde také roku 1898 promoval. Pracoval pak jako asistent Ústavu zoologie Filozofické fakulty UK, byl středoškolským profesorem v Plzni, v Pardubicích a od roku 1902 v Praze na gymnáziu v Ječné (1902–19). Roku 1904 se stal docentem zoologie a dějin biologických věd, od roku 1919 řádným profesorem přírodní filozofie. V roce 1922 podnikl cestu kolem světa a z těchto dojmů vznikla kniha Západ a Východ. Roku 1934 předsedal 8. mezinárodnímu filozofickému kongresu v Praze, ale už roku 1935 ho těžká nemoc prakticky vyřadila z veřejného života. Zemřel v úplné domácí izolaci a pod tlakem válečné situace, jíž se statečně vzepřel v Útěše z filosofie.


Roku 1907 se oženil s Marií Ptáčkovou, s níž měl dvě dcery a syna, který však záhy po narození zemřel.[5]

Přírodovědec editovat

V první fázi svého života se zabýval celou řadou přírodovědných oborů, od mineralogie až po etologii, zejména vývojem nervové soustavy a zraku; jeho práce o fototropismu zakládají vědeckou etologii u nás. Mezinárodně jej proslavily jeho Dějiny biologických teorií, ovlivněné Hansem Drieschem, které vyšly původně německy (19051913 a znovu 1970), dále anglicky (1930 a 1988) a španělsky (1931); úplné české vydání vyšlo až roku 2006. Už počátkem 20. století se však jeho zájem začal obracet k filozofii, k veřejným záležitostem a k náboženství. Za první světové války přestoupil k protestantismu a pod vlivem Masaryka se začal věnovat veřejným otázkám.

Filozof editovat

Svými radikálními názory na vědeckou poctivost, sociální spravedlnost, lidskou svobodu a národnostní otázku stál často v opozici k většinovému mínění a i na univerzitě žil ve značném napětí s některými svými kolegy. V Romantické vědě kritizoval soudobé vědecké myšlení, zejména německou přírodní filozofii, a vytýkal jí, že se vyhýbá zaujímání osobních postojů a vůbec otázkám pravdy a mravnosti. V knize Válka Čechů s Němci kritizoval moderní nacionalismus, a to jak český, tak německý, i národnostní politiku ČSR vůči německé menšině. Proti představě „národního státu“ stavěl představu politického národa, který spojuje ústava a zákony; zároveň byl mezi prvními,[zdroj?] kdo si všimli nebezpečí „německé revoluce“ a nacismu. V dvousvazkových Dějinách filosofie se osobně vyrovnává s celou západní filozofickou tradicí. V drobné knížce Hrdina moderní doby vyzdvihuje význam T. G. Masaryka jako filozofa a člověka, jako čestného moderního rytíře. Jeho poslední a nejznámější kniha, Útěcha z filosofie, kterou psal už v těžké nemoci a v reaktivní depresi z politického vývoje, v obavách o budoucnost evropského lidstva, je velkým vyznáním věrnosti trvalým hodnotám pravdy a dobra. Do bohaté diskuse k Útěše vstoupil zejména Jan Patočka, který se Rádlovi věnoval už před válkou, a J. L. Hromádka, který Rádla označil za „Dona Quijote české filozofie“.

Angažovaný myslitel editovat

Po vzniku Československa v roce 1918 cítil velkou odpovědnost za další vývoj demokratického státu a jako vědec a filozof ji projevoval zejména kritickou veřejnou činností. Po ideovém rozchodu se Zdeňkem Nejedlým dlouhodobě spolupracoval hlavně s evangelickým teologem J. L. Hromádkou, s nímž společně pracoval v Akademické YMCA a v Křesťanské revui. Vedl řadu polemik a v diskusi o „smyslu českých dějin“ vystoupil s kritikou pozitivistického pojetí historie. Spiskem Co soudím o spiritismu rezolutně odmítl módní spiritismus; přednášel a publikoval desítky brožur a článků na aktuální společenská témata sociální a národnostní spravedlnosti, pojetí demokracie, proti rasovým teoriím a antisemitismu a na obranu západního pojetí lidské svobody.

Jak zachránit civilizaci před rozkladem? To je zoufalá otázka naší doby, tím zoufalejší, že lidé necítí nebezpečí.

Dílo (výběr) editovat

 • O morfologickém významu dvojitých očí u členovců (1901)
 • Nová pozorování o fototropismu zvířat (česky 1902, německy 1903)
 • Dějiny vývojových teorií v biologii 19. století (německy 1905 a 1909, 2. vydání 1913; česky 1909 a 2006)[6]
 • Masaryk a Nietzsche (1910)
 • Nová nauka o ústředním nervstvu (1911, německy 1912)
 • Úvahy vědecké a filosofické (1914)
 • Romantická věda (1918)[7]
 • T. G. Masaryk, první president (1919)
 • Masarykův ideál moderního hrdiny (1920)
 • Co soudím o spiritismu (1922)
 • O naší nynější filosofii (1922)[8]
 • Moderní pověra a tak zvané okultní vědy (1923)
 • Pokrok v náboženství (1924)[9]
 • Západ a Východ. Filosofické úvahy z cest (1925)[10]
 • O smysl našich dějin (1925)[11]
 • Křesťanství po válce ve světě a u nás (1925)
 • Moderní věda. Její podstata, methody, výsledky (1926)[12]
 • Revise pokrokových ideálů v národní škole (1928)[13]
 • Válka Čechů s Němci (1928)
 • Proti tak zvané sociální indikaci (1932)[14]
 • Dějiny filosofie I. (starověk a středověk) (1932)[15]
 • Dějiny filosofie II. (novověk) (1933)
 • Dnešní stav filosofie a psychologie (1933)
 • O německé revoluci (1933)
 • K politické ideologii sudetských Němců (1935)
 • O čtení děl básnických (1935)[16]
 • Věda a víra u Komenského (1939)
 • Útěcha z filosofie (1946)[17]
 • řada dalších brožur, přednášek a polemik k aktuálním tématům

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. Matriční záznam o narození a křtu farnost Pyšely
 2. Archiv hl. m. Prahy, Matrika zemřelých Českobratrské církve evangelické u sv. Salvátora, sign. EVS Z5, s. 327
 3. Emanuel Rádl, Slovník českých filosofů
 4. I. Blecha a kol.: Filosofický slovník. 2., opr. a rozš. vyd. Nakladatelství Olomouc, 1998. 463 s. ISBN 80-7182-064-4.
 5. SAMOHÝL, Jan. Emanuel Rádl jako náboženský myslitel a jeho vztah k Masarykově filosofii náboženství. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, 2006. S. 17. Disertační práce. 
 6. RÁDL, Emanuel. Dějiny vývojových theorií v biologii XIX. století [online]. Praha: Jan Laichter, 1909 [cit. 2021-01-18]. Dostupné online. 
 7. RÁDL, Emanuel. Romantická věda [online]. Praha: Jan Laichter, 1918 [cit. 2021-01-18]. Dostupné online. 
 8. RÁDL, Emanuel. O naší nynější filosofii [online]. Praha: Stanislav Minařík, 1922 [cit. 2021-01-18]. Dostupné online. 
 9. RÁDL, Emanuel. Pokrok v náboženství [online]. Praha: Grafické knihařské a nakladatelské družstvo, 1924 [cit. 2021-01-18]. Dostupné online. 
 10. RÁDL, Emanuel. Západ a východ [online]. Praha: Jan Laichter, 1925 [cit. 2021-01-18]. Dostupné online. 
 11. RÁDL, Emanuel. O smysl našich dějin: předpoklady k diskusi o této otázce [online]. Praha: Čin, 1925 [cit. 2021-01-18]. Dostupné online. 
 12. RÁDL, Emanuel. Moderní věda [online]. Praha: Čin, 1926 [cit. 2021-01-18]. Dostupné online. 
 13. RÁDL, Emanuel. Revise pokrokových ideálů v národní škole [online]. Praha: Akademická YMCA, 1928 [cit. 2021-01-18]. Dostupné online. 
 14. RÁDL, Emanuel. Proti tak zvané sociální indikaci [online]. Praha: Vydavatelské oddělení YMCA, 1932 [cit. 2021-01-18]. Dostupné online. 
 15. RÁDL, Emanuel. Dějiny filosofie, Díl I. [online]. Praha: Jan Laichter, 1932 [cit. 2021-01-18]. Dostupné online. 
 16. RÁDL, Emanuel. O čtení děl básnických [online]. Praha: Jaroslav Šimsa, 1935 [cit. 2021-01-18]. Dostupné online. 
 17. RÁDL, Emanuel. Útěcha z filosofie [online]. Praha: Čin, 1946 [cit. 2021-01-18]. Dostupné online. 

Literatura editovat

 • FLORYK, David. Zasuté kameny: deset postav konzervativního myšlení. 1. vyd. Ostrava: Konzervativní klub, 2008. 120 s. ISBN 978-80-254-3007-1. Spoluautorem kapitoly 1 je Daniel Spratek. 
 • KOSATÍK, Pavel. Čeští demokraté: 50 nejvýznamnějších osobností veřejného života. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2010. 339 s. ISBN 978-80-204-2307-8. 
 • HEJDÁNEK, Ladislav. Výběr z textů o Emanueli Rádlovi. Online dostupné zde Archivováno 11. 5. 2021 na Wayback Machine..
 • Hermann, Tomáš, ed. a Markoš, Anton, ed. Emanuel Rádl - vědec a filosof: sborník z mezinárodní konference konané u příležitosti 130. výročí narození a 60. výročí úmrtí Emanuela Rádla: (Praha 9.-12. února 2003). 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2004. 707 s. (Sborníky, slovníky, učební texty; sv. 27). (Práce z dějin vědy; sv. 16). ISBN 80-7298-107-2. Souběžný anglický úvod, část. anglický, německý a slovenský text.
 • Hermann, Tomáš. Emanuel Rádl a české dějepisectví: kritika českého dějepisectví ve sporu o smysl českých dějin. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2002. 198 s. Sešity Ústavu českých dějin UK FF. (Řada B; sv. 1). ISBN 80-7308-038-9.
 • Hromádka, Josef Lukl. Don Quijote české filosofie Emanuel Rádl 1873-1942. 1. vyd. Praha: Jan Laichter, 1947. 168-[iii] s. (Dílo J.L. Hromádky; sv. 1).
 • Janko, Jan. Vznik experimentální biologie v Čechách (1882-1918). Vyd. 1. Praha: Academia, 1982. 129 s. Studie ČSAV; č. 8/1982.
 • Löwensteinová, Šimona. Filosof a moralista Emanuel Rádl 1873-1942. Praha: Klub osvobozeného samizdatu, 1994. 114 s. ISBN 80-901093-7-3.
 • Patočka, Jan. Věčnost a dějinnost: Rádlův poměr k pojetím člověka v minulosti a současnosti. 3., rozš. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2007. 135 s. (Oikúmené; sv. 137). ISBN 978-80-7298-256-1.
 • PRECLÍK, Vratislav. Masaryk a legie, 219 str., Karviná: Paris ve spolupráci s Masarykovým demokratickým hnutím, 2019, ISBN 978-80-87173-47-3, s. 11, 12, 28–30, 48–51, 73–100, 108–121, 123–134, 136–144, 164–167
 • ŠKORPÍKOVÁ, Zuzana. Rádlovo pojetí pravdy. 1. vyd. Praha: Filosofia (Filosofický ústav AV ČR), 2004. 243 s. ISBN 80-7007-175-3. 
 • TOMEŠ, Josef, a kol. Český biografický slovník XX. století. Svazek III. : Q–Ž. Praha: Paseka, 1999. 3 svazky (587 s.). ISBN 80-7185-247-3. S. 15–16. 

Externí odkazy editovat