Dvojbran

obvodový prvek připojený do zbytku elektrického obvodu pomocí dvou dvojic svorek

Dvojbranné zapojení v elektronice označuje libovolný obvod, který je zapojen s dvěma páry svorek (vstupní a výstupní). Na svorkách je zkoumáno chování obvodu (proud a napětí - vnější veličiny). Vnitřní zapojení může být jakkoliv složité. Typické využití dvojbranů je u transformátorů, děličů napětí, elektronické filtry a zesilovačů.

Blokové schéma

RozděleníEditovat

 
Pasivní filtr (dolní propust) zapojený jako dvojbran
 
T zapojení

Podle fyzikální strukturyEditovat

 1. Lineární (Pouze lineární součástky)
 2. Nelineární (Obsahuje i nelineární prvky, jako operační zesilovače a tranzistory)
 3. Aktivní (s vnějším zdrojem)
 4. Pasivní (pouze RLC součástky)

Podle topologieEditovat

 • Podle zapojení
 1. T článek
 2. Π článek
 3. Γ článek
 4. Složitější články (X, přemostěný T, XTX,...)
 1. Podélně symetrický
 2. Příčně symetrický
 3. Nesymetrický

Související článkyEditovat

Elektronický filtr
Zesilovač
Dělič napětí
Transformátor